Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradzała firmie kurierskiej Siódemka S.A. przy zawarciu umowy emisji obligacji na kwotę 60.000.000 PLN

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy doradzała spółce z portfolio funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners - Siódemka S.A. przy zawarciu umowy emisyjnej z BRE Bankiem S.A. (jako Agentem Emisji, Dealerem, Agentem ds. Płatności oraz Depozytariuszem) dotyczącej emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 6 grudnia 2013 r.</p>

>

Umowa emisyjna przewiduje obowi?zek BRE Banku S.A. do objęcia wszystkich obligacji wyemitowanych przez Siódemka S.A. na zasadach określonych w umowie emisyjnej.
Wcześniej KZRP doradzała spółce Siódemka S.A. przy restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej spółki, w tym również przy poprzednim programie emisji zdematerializowanych obligacji korporacyjnych do maksymalnej kwoty 100.000.000 PLN oraz przy wprowadzeniu wyemitowanych obligacji do obrotu na Rynku Catalyst.

Za przeprowadzenie transakcji odpowiedzialni s? Partnerzy KZRP:

Rafał Zięba (adwokat)

i Szymon Gałkowski (adwokat).

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Buczkiewicz: k.buczkiewicz@kochanski.pl, tel. +48 22 326 96 28
www.kochanski.pl

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 60 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa podmiotom z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.
Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe magazyny, takie jak Chambers & Partners, PLC Which Lawyer, Legal 500 EMEA, European Legal Experts, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International   KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!