Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells nominowana do Europejskiej Nagrody Podatkowej przez Międzynarodowy Przegląd Podatkowy (International Tax Review)

<p style="text-align: justify;" align="left">Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells zostało nominowane do Europejskiej Nagrody Podatkowej <em>(European Tax Award 2018</em>), przyznawanej przez Międzynarodowy Przegląd Podatkowy (<em>International Tax Review</em>), w kategorii <strong>Firma Podatkowa Roku w Polsce</strong> (<em>Poland Tax Firm of the Year</em>).</p>

>

Dodatkowo, kancelaria Hogan Lovells w Polsce otrzymała nominacje w następuj?cych kategoriach:

  • Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Bankowym (European Banking Tax Deal of the Year) - nominacja w tej kategorii została przyznana za kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe świadczone przez Hogan Lovells (biuro w Warszawie oraz Londynie) na rzecz londyńskich oddziałów BNP Paribas SA oraz UniCredit Bank AG (pełni?cych rolę aranżerów i wiod?cych menedżerów) w zakresie sekurytyzacji wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów konsumenckich o ł?cznej wartości 2,3 mld zł, należ?cych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Biuro Hogan Lovells w Londynie świadczyło odrębne doradztwo w zakresie prawa angielskiego na rzecz BNP Paribas Trust Corporation Limited, działaj?cego m. in. jako Agent Obligacji (ang. Note Trustee) i Agent Zabezpieczeń (ang. Security Trustee).
  • Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Private Equity (European Private Equity Tax Deal of the Year) - nominacja w tej kategorii została przyznana za kompleksowe doradztwo prawno-podatkowe świadczone na rzecz Arcus Infrastructure Partners przy nabyciu pakietu 85% akcji w Gdańsk Transport Company S.A. – spółce celowej, która wybudowała i posiada koncesję na eksploatację północnego odcinka autostrady A1 w Polsce.W grudniu 2016 r. Arcus Infrastructure Partners sfinalizował nabycie (od Grupy NDI S.A. oraz Transport Infrastructure Investment Company S.a r.l.) spółki NDI Autostrada sp. z o.o., posiadaj?cej 25,31% akcji Gdańsk Transport Company S.A. W listopadzie 2016 r., w ramach strategii akwizycyjnej, NDI Autostrada sp. z o.o. skorzystała z prawa pierwszeństwa do nabycia 30% akcji Gdańsk Transport Company S.A. od A1 Invest AB Skanska oraz 29,69% akcji od John Laing Infrastructure Limited – te transakcje zostały sfinalizowane odpowiednio w lutym oraz marcu 2017 roku. Kancelaria Hogan Lovells reprezentowała również Arcus Infrastructure Partners i APG Asset Management  w postępowaniu dotycz?cym uzyskania zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad Gdańsk Transport Company.

Pozostałe biura Hogan Lovells w Europie zostały nominowane w następuj?cych kategoriach:

  • Firma Podatkowa Roku w Niemczech (Germany Tax Firm of the Year).
  • Firma Podatkowa Roku w Luksemburgu (Luxembourg Tax Firm of the Year).
  • Europejska Firma Roku w kategorii Spory Podatkowe (European Tax Disputes Firm of the Year).
  • Europejska Firma Roku w kategorii Podatki Bezpośrednie (European Indirect Tax Firm of the Year).
  • Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Usług Finansowych (European Financial Services Tax Deal of the Year).
  • Europejska Transakcja Podatkowa Roku w Sektorze Telekomunikacyjnym oraz Technologii (European Telecommunications and Technology Tax Deal of the Year).

Zespół specjalistów z Praktyki Podatkowej warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego, od spraw zwi?zanych z VAT-em, aż po międzynarodowe prawo podatkowe. Hogan Lovells reprezentuje klientów w sprawach spornych i postępowaniach przed polskimi organami podatkowymi. Specjalizuje się, między innymi, w kwestiach podatkowych zwi?zanych z: finansami przedsiębiorstw (w tym transakcjach fuzji i przejęć), rynkami kapitałowymi (w tym transakcjach sekurytyzacji), projektami nieruchomościowymi i infrastrukturalnymi (w tym zagadnieniami zwi?zanymi z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym (PPP)), funduszami inwestycyjnym, finansowaniem, ubezpieczeniami, zatrudnieniem, e-commerce / działaniami marketingowymi oraz promocyjnymi.

W skład zespołu Praktyki Podatkowej Hogan Lovells, zarz?dzanej przez radcę prawnego Andrzeja Dębca (Partner), wchodz?: doradca podatkowy Dorota Walerjan (Counsel), radca prawny Zbigniew Marczyk (Counsel), radca prawny Joanna Fiema-Kurek (Associate), aplikant adwokacki Jan Starybrat oraz doradca podatkowy i aplikant adwokacki Damian Bugaj.

Nominacje oraz nagrody przyznawane s? przez Międzynarodowy Przegl?d Podatkowy (International Tax Review) na podstawie ankiet oraz opinii specjalistów, praktyków podatkowych, jak również w oparciu o opinie zatrudnionych w poszczególnych firmach prawników, doradców podatkowych i prawników prowadz?cych własne praktyki.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 maja 2018 r. podczas uroczystej gali w Londynie.

Szczegółowe informacje dotycz?ce European Tax Awards 2018 oraz poszczególnych nominacji dostępne s? na stronie: International Tax Review.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!