Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells doradzała Prologis przy największej globalnie transakcji na rynku logistyczno-magazynowym w 2018 r.

<p style="text-align: justify;">Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells doradzało Prologis, Inc, największemu na świecie właścicielowi, zarządcy i deweloperowi obiektów logistyczno-magazynowych, przy transakcji sprzedaży kilkudziesięciu centrów logistycznych, stanowiących część globalnego portfolio podlegającego sprzedaży, na rzecz wiodącej azjatyckiej firmy z branży nieruchomości.</p>

>

Pod względem wartości jest to prawdopodobnie największa globalnie transakcja na rynku logistyczno-magazynowym w 2018 r.

Polsk? część transakcji prowadził radca prawny  Bartosz Clemenz, Counsel w Departamencie Nieruchomości w warszawskim biurze Hogan Lovells, a współpracę multidyscyplinarnego zespołu koordynowali  adwokat  Marek Wroniak  (Partner kieruj?cy Departamentem Korporacyjnym, Fuzji i Przejęć) oraz  adwokat  Marek Grodek  (Partner kieruj?cy Departamentem Nieruchomości). Nad transakcj? pracował multidyscyplinarny zespół prawa nieruchomości i prawa fuzji i przejęć w składzie: aplikant radcowski  Adam Nowosielski,  radca prawnyMateusz Mazurkiewicz,  radca prawny  Ewa Kraszewska, adwokat  Piotr  Kwasiborski,  prawnik  Michał Białobrzeski,  prawnik  Paweł Gnaś,adwokat  Marta Popis, radca prawny  Damian Gadomski,  oraz aplikant adwokacki  Marcin Pytkowski.  Od strony podatkowej transakcję nadzorowali Partner  Andrzej Dębiec  i Counsel  Zbigniew Marczyk, a w kwestiach prawa konkurencji Counsel  Piotr Skurzyński.

Była to transgraniczna transakcja, która swoim zasięgiem objęła siedem jurysdykcji w Europie: Polskę, Niemcy, Holandię, Francję, Węgry, Włochy oraz Luksemburg, a także kilkanaście stanów USA. Ponadto była to transakcja wejścia na polski rynek nieruchomości komercyjnychwiod?cej azjatyckiej firmy  i prawdopodobnie największa dotychczas transakcja z udziałem kapitału azjatyckiego na polskim rynku nieruchomości.

Przy transakcji współpracowały multidyscyplinarne zespoły prawników Hogan Lovells z Polski, Stanów Zjednoczonych, UK, Niemiec, Holandii, Francji, Węgier, Włoch oraz Luksemburga.

Transakcja ugruntowała wiod?c? pozycję Hogan Lovells na rynku multi-jurysdykcyjnych transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!