Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells doradzała mBank S.A. przy ustanowieniu programu i emisji obligacji przez BBI Development S.A.

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><a name="_GoBack"></a> Kancelaria Hogan Lovells doradzała mBank S.A., pełniącemu rolę Agenta Emisji, Dealera, Agenta ds. Płatności, Depozytariusza, Agenta Kalkulacyjnego oraz Agenta Technicznego, przy ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 110.000.000 zł oraz emisji obligacji trzyletnich o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 40.300.000 zł przez BBI Development S.A.</p>

>

Oferta obligacji została przeprowadzona wył?cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Warunki emisji wyemitowanych obligacji przewiduj? wprowadzenie ich do obrotu w ASO Catalyst.

Transakcję koordynował i nadzorował radca prawny Piotr Zawiślak, Partner kieruj?cy Departamentem Bankowości i Finansowania w warszawskim biurze kancelarii Hogan Lovells. W skład zespołu transakcyjnego wchodzili Artur Bilski oraz Jakub Ciężkowski.

***

O Hogan Lovells

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferuj?ca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 50 biurach zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz w Australii.

Hogan Lovells jest jedn? z największych kancelarii prawnych w Polsce. Od wielu lat jesteśmy regularnie klasyfikowani w ścisłej czołówce krajowych, jak również międzynarodowych renomowanych rankingów kancelarii prawnych, przygotowywanych przez dziennik Rzeczpospolita, Legal 500 EMEA, Chambers & Partners (Europe oraz Global), IFLR1000 i WTR 1000. Dodatkowo w 2016 roku otrzymaliśmy tytuł „Kancelarii Pro Bono” Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita.

Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US  LLP oraz podmiotów z nimi powi?zanych.

W  celu uzyskania dodatkowych informacji o Hogan Lovells, odwiedź stronę www.hoganlovells.com.

Kontakt

Łukasz Jagodziński
Business Development Coordinator
+48 22 529 29 00
lukasz.jagodzinski@hoganlovells.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!