Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells doradzała Arcus Infrastructure Partners przy nabyciu pakietu 85% akcji w Gdańsk Transport Company S.A.

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Kancelaria Hogan Lovells doradzała Arcus Infrastructure Partners przy nabyciu pakietu 85% akcji w Gdańsk Transport Company S.A. – spółce celowej, która wybudowała i posiada koncesję na eksploatację północnego odcinka autostrady A1 w Polsce. </span></span></span></span></p>

>

W grudniu 2016 r. Arcus Infrastructure Partners sfinalizował nabycie (od Grupy NDI S.A. oraz Transport Infrastructure Investment Company S.a r.l.) spółki NDI Autostrada sp. z o.o., posiadaj?cej 25,31% akcji Gdańsk Transport Company S.A.  

W listopadzie 2016 r., w ramach strategii akwizycyjnej, NDI Autostrada sp. z o.o. skorzystała z prawa pierwszeństwa do nabycia 30% akcji Gdańsk Transport Company S.A. od A1 Invest AB Skanska oraz 29,69% akcji od John Laing Infrastructure Limited – te transakcje zostały sfinalizowane odpowiednio w lutym oraz marcu 2017 roku.  

Pod względem wartości, była to czwarta co do wielkości transakcja M&A w 2016 roku w Polsce.  

Hogan Lovells reprezentował również Arcus Infrastructure Partners i APG Asset Management  w postępowaniu dotycz?cym uzyskania zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad Gdańsk Transport Company.  

Mec. Tomasz Żak z warszawskiego biura Hogan Lovells prowadził i koordynował wszystkie 3 transakcje. W skład zespołu Hogan Lovells wchodzili ponadto - z warszawskiego biura Hogan Lovells: Marek Wroniak, Mateusz Mazurkiewicz, Tomasz Pietrzak, Adriana Bronikowska, Agnieszka Szczodra-Hajduk, Aleksandra Sudak, Dorota Walerjan, Piotr Zawiślak, Karolina Olko, Łukasz Turek, Robert Gago, Radosław Pawluk i Magdalena Kowara, jak również Steven Bryan oraz Hannah Logan (oboje z biura Hogan Lovells w Londynie).  

Warszawskie biuro kancelarii Norton Rose Fulbright doradzało Grupie NDI S.A. / Transport Infrastructure Investment Company S.a r.l.), londyńskie biuro CMS doradzało John Laing, a londyńskie biuro DLA Piper doradzało Skanska.

***

O Hogan Lovells

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferuj?ca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 45 biurach zlokalizowanych na 6 kontynentach.  

Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US  LLP oraz podmiotów z nimi powi?zanych.  

W  celu uzyskania dalszych informacji o Hogan Lovells, odwiedź stronę www.hoganlovells.com.

Kontakt

Łukasz Jagodziński
Business Development Coordinator
+48 22 529 29 00
lukasz.jagodzinski@hoganlovells.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!