Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells doradza grupie Aviva przy sprzedaży akcji Santander Aviva TUnŻ oraz Santander Aviva TU

Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells doradza grupie Aviva przy sprzedaży, na rzecz grupy Allianz, 51% akcji Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (TUnŻ) oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń (TU) - zakładach ubezpieczeń o charakterze JV, będących obszarem długoletniej strategicznej współpracy grupy Aviva z grupą Santander.

Powyżej opisany projekt stanowi część największej transakcji na polskim rynku ubezpieczeniowym - sprzedaży przez grupę Aviva swoich spółek w Polsce na rzecz grupy Allianz. Cała transakcja, oprócz sprzedaży 51% akcji Santander Aviva TUnŻ oraz Santander Aviva TU, obejmuje również sprzedaż przez grupę Aviva polskich operacji ubezpieczeń życiowych i majątkowych, a także działalności w zakresie funduszy emerytalnych i zarządzania aktywami.

Wartość transakcji wynosi około 2,5 mld euro.

Z zastrzeżeniem uzyskania zgód regulacyjnych, transakcja powinna zostać zamknięta w ciągu 12 miesięcy.

Całość wsparcia prawnego dla grupy Aviva, ze strony Hogan Lovells, koordynowała i nadzorowała Beata Balas-Noszczyk (Partner Zarządzający) kierująca Grupą Instytucji Finansowych w warszawskim biurze Hogan Lovells. W skład zespołu wchodzili również Tomasz Grygorczuk (Counsel) oraz Bartosz Romanowski (Counsel).

Głównymi doradcami transakcyjnymi grupy Aviva były kancelarie: Slaughter and May oraz WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!