Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradzała przy sprzedaży dwóch spółek z sektora gospodarki komunalnej

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Zespół kancelarii Gide doradzał spółce Hossanova Sp. z o.o. („Hossanova”), dawniej Trans-Formers Holding Sp. z o.o., podczas transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółkach Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o. („Trans-Formers Wrocław”) i Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. („Trans-Formers Karpatia”) na rzecz FBSerwis S.A. („FBSerwis”).</strong></span></span></p>

>

Spółki Trans-Formers Wrocław i Trans-Formers Karpatia obsługuj? instalacje do  mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowane, odpowiednio, w Krynicznie koło Wrocławia i w Tarnowie, których zakres działania obejmuje znaczn? część województw dolnośl?skiego, a także małopolskiego i  podkarpackiego.

Spółki Trans-Formers Wrocław i Trans-Formers Karpatia s? aktywne w sektorze gospodarki komunalnej od  pocz?tku lat 90. ubiegłego wieku. Jako jedne z pierwszych w  Polsce wprowadziły w 1994 roku selektywn? zbiórkę śmieci (recycling).

Spółka FBSerwis, której akcjonariuszami s? Ferrovial Services International Ltd. I  Budimex S.A., działa w  sektorach obsługi nieruchomości, zarz?dzania infrastruktur? i  usług środowiskowych.

Wartość transakcji wyniosła 155 mln złotych.

W toku prac nad tym projektem prawnicy kancelarii Gide doradzali m.in. podczas negocjowania umowy sprzedaży udziałów w Trans-Formers Wrocław i Trans-Formers Karpatia oraz w zakresie negocjowania pozostałej dokumentacji zwi?zanej z transakcj?.

Po stronie kancelarii Gide pracami nad transakcj? kierował partner Mateusz Chmielewski. W skład zespołu transakcyjnego wchodzili także Dorota Jenerowicz, Anna Ratajczyk-Sałamacha oraz Paweł Wasiel.

***

Nota do wydawcy:

Gide jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii otworzyła biuro w  Polsce w 1991 r. Obecnie w warszawskim biurze kancelarii Gide pracuje około 40 adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Klientami warszawskiego biura kancelarii s? między innymi instytucje finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe, inwestorzy zagraniczni, spółki i inne przedsiębiorstwa krajowe w  tym spółki Skarbu Państwa oraz instytucje z sektora publicznego. Do klientów kancelarii należy również wiele spółek z  indeksu WIG-30: KGHM, PGNIG, Grupa Azoty, mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Bank ING, PGE, PKN Orlen, Energa, Orange oraz Asseco.

Kancelaria Gide, założona w Paryżu w 1920 roku, jest dzisiaj jedn? z  największych międzynarodowych kancelarii prawnych. Posiada 15 biur w 13 krajach i zatrudnia ponad 600 prawników. Kancelaria oferuje najwyższej jakości pomoc prawn? w  zakresie licznych dziedzin prawa gospodarczego krajowego i międzynarodowego.

Zapraszamy na nasz? stronę internetow?: gide.com

@GideLawFirm

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Gide (Polska)
Katarzyna Lipińska
Communications & Marketing
tel. +48 22 344 00 86
katarzyna.lipinska(@)gide.com

Gide (Francja)
Natacha Boigegrain
Business Development & Communications Director
tel. +33 (0)1 40 75 60 24
natacha.boigegrain(@)gide.com

Sandra Godon
Communications Manager
tel. +33 (0)1 40 75 37 80
godon(@)gide.com

Havas
Mathieu Bonnefond
tel. +33 (0)6 72 73 92 46
mathieu.bonnefond(@)havas.com

Charlotte Lazimi
tel. +33 (0)6 84 79 16 27
charlotte.lazimi(@)havas.com

GIDE LOYRETTE NOUEL

Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1 - 00-078 Warszawa - Polska | tel. +48 22 344 00 00 - fax +48 22 344 00 01 | poland@gide.com - gide.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!