Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradzała PKO Bank Polski przy programie ugód z kredytobiorcami walutowymi

W opracowaniu schematu ugodowego zakończenia sporów na gruncie walutowych kredytów mieszkaniowych, wdrażającego propozycję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, klientowi doradzali counsel Krzysztof Ciepliński i associate Hubert Karniewski z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu. Zagadnienia dotyczące prawa konkurencji analizował associate Szymon Chwaliński z Departamentu Prawa Konkurencji i Dystrybucji, zaś w zakresie prawa spółek handlowych i rynków kapitałowych klienta wspierał dr Dawid van Kędzierski, associate w Departamencie Prawa Rynków Kapitałowych. Drugim doradcą prawnym była kancelaria Kubas Kos Gałkowski.

Cieszymy się, że możemy doradzać klientowi przy tym precedensowym projekcie, którego powodzenie zależy również od odbioru propozycji banku przez ogół kredytobiorców, w świetle rozwoju linii orzeczniczej w sprawach kredytów walutowych. Wypracowanie systemowych rozwiązań w kwestii kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, również w kontekście pandemii i spowolnienia gospodarczego, to jedno z większych wyzwań jakie stoi aktualnie przed sektorem bankowym" - powiedział counsel Krzysztof Ciepliński.

Aktualnie PKO Bank Polski prowadzi pilotaż ugód, w ramach którego uczestniczy w mediacjach przed sądem polubownym przy KNF oraz zawiera ugody przed sądami powszechnymi.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!