Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradzała mBank przy zmianach programu EMTN, na podstawie którego mBank ma możliwość emitowania obligacji do maksymalnej kwoty 3 miliardów EUR oraz plasowaniu pierwszej emisji zielonych obligacji w formacie tzw. obligacji senioralnyc

Prawnicy z praktyki rynków kapitałowych warszawskiego i londyńskiego biura Gide doradzali mBank przy aktualizacji programu EMTN, w ramach którego mBank ma możliwość wyemitowania obligacji pod prawem angielskim (ang.: notes) do maksymalnej kwoty 3.000.000.000 EUR, w tym m.in. zielonych obligacji oraz obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych(ang. senior non-preferred notes), spełniających kryteria kwalifikowalności MREL. W ramach zmian programu EMTN prawnicy Gide doradzali mBankowi przy zatwierdzeniu prospektu przez luksemburską Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dealerami dla programu EMTN jest osiem banków paneuropejskich. Nasi prawnicy doradzali mBankowi również przy plasowaniu pierwszej emisji zielonych obligacji w formacie tzw. obligacji senioralnych nieuprzywilejowanych na łączną kwotę 500 milionów EUR. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie "zielonych projektów" w Polsce.

 „Cieszymy się, że mogliśmy doradzać mBank przy zmianach programu EMTN oraz plasowaniu pierwszej zielonej emisji w ramach zmienionego programu EMTN. Wprowadzone zmiany umożliwią mBankowi pozyskiwanie środków na finansowanie swoich potrzeb ogólnokorporacyjnych lub innych celów, w tym finansowanie uprawnionych projektów zgodnie z przyjętymi w mBanku ramami dla emisji zielonych instrumentów dłużnych - powiedział Michał Śmiechowski, szef praktyki rynków kapitałowych w warszawskim biurze Gide.

Klientów w tej transakcji wspierali Michał Śmiechowski, counsel w warszawskim biurze Gide, William Oliver, counsel z londyńskiego biura Gide oraz Przemysław Kopka, associate w warszawskim biurze Gide. Dimitrios Logizidis, partner, kierujący praktyką bankowości i finansów londyńskiego biura Gide sprawował nadzór nad projektem w zakresie prawa angielskiego.

Praktyka rynków kapitałowych, kierowana przez Michała Śmiechowskiego, adwokata i counsela w warszawskim biurze Gide, doradza emitentom, inwestorom, bankom inwestycyjnym oraz innymi instytucjom finansowym zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku kapitałowym we wszystkich aspektach związanych z dłużnymi papierami wartościowymi, w tym w zakresie strukturyzacji finansowania w postaci emisji lub wystawiania dłużnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, weksle i inne.

***

Kancelaria Gide w Polsce

Kancelaria Gide doradza wiodącym polskim i międzynarodowym firmom w zakresie prawa gospodarczego, w tym takich dziedzinach jak transakcje fuzji i przejęć, prawo spółek, transakcje private equity / venture capital, bankowość i finanse, rynki kapitałowe, prawo energetyczne, projekty infrastrukturalne i prawo publiczne,  prawo nieruchomości, rozwiązywanie sporów sądowych i arbitraż, prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej, prawo pracy oraz prawo konkurencji i dystrybucji. Prawnicy kancelarii są regularnie rekomendowani przez polskie i międzynarodowe rankingi i informatory prawnicze - Chambers Europe, Chambers Global, The Legal 500 i IFLR1000. www.gide.com.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Raczak

PR & Marketing Manager

tel. +48 22 344 00 86

katarzyna.raczak@gide.com

Marta Nowak

Marketing & Business Development
Coordinator

tel. +48 22 344 00 75

marta.nowak(@)gide.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!