Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradzała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w zakresie objęcia obligacji emitowanych przez PFR S.A.

Prawnicy z Departamentu Rynków Kapitałowych warszawskiego biura kancelarii Gide doradzali Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w zakresie objęcia obligacji na łączną kwotę 500.000.000 PLN emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Europejski Bank Inwestycyjny pozyskuje środki finansowe na rynkach kapitałowych i udziela kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE. Objęcie obligacji ma na celu sfinansowanie realizacji rządowego programu „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, oferującego wsparcie dla przedsiębiorstw dotkniętych pandemią COVID-19.

Zespołem wspierającym klienta w tej transakcji kierował partner Robert Dulewicz, wspierany przez counsela Michała Śmiechowskiego oraz associate Przemysława Kopkę. Prawnicy z Departamentu Rynków Kapitałowych warszawskiego biura kancelarii Gide zapewnili klientowi pomoc w zakresie prawa polskiego oraz luksemburskiego.

„Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy doradzać Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu. W ramach doradztwa w procesie objęcia obligacji zajmowaliśmy się przygotowaniem (wspólnie ze stronami transakcji) struktury emisji obligacji, negocjowaniem dokumentacji emisyjnej oraz spełnieniem warunków zawieszających do wypłaty środków przez EBI" - powiedział Robert Dulewicz, partner kierujący Departamentem Rynków Kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii Gide.

Departament Rynków Kapitałowych kierowany przez Roberta Dulewicza, radcę prawnego i partnera w warszawskim biurze Gide, doradza emitentom, inwestorom, bankom inwestycyjnym oraz innymi instytucjom finansowym zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku kapitałowym, we wszystkich aspektach związanych z dłużnymi papierami wartościowymi, w tym w zakresie strukturyzacji finansowania w postaci emisji lub wystawiania dłużnych instrumentów finansowych, takich jak obligacje, bankowe papiery wartościowe, listy zastawne, weksle i inne.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!