Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradza ORPEA Polska przy realizacji kolejnych inwestycji w sektorze opieki długoterminowej dla seniorów

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify">Kancelaria Gide kontynuuje współpracę z ORPEA Polska (wcześniej MEDI-system), zapoczątkowaną w 2015 roku doradztwem przy nabyciu spółki MEDI-system przez francuską grupę ORPEA i obejmującą wsparcie prawne przy wcześniejszych projektach inwestycyjnych spółki, takich jak m.in. nabycie w 2017 roku terenu inwestycyjnego na Starym Rynku w Poznaniu, sfinalizowane na początku tego roku transakcje nabycia Ośrodka Angel Care we Wrocławiu oraz Domu Opieki Ostoya w Starych Babicach.</p>

>

Zespół prawa nieruchomości kancelarii Gide uczestniczy obecnie w pracach nad trzema trwaj?cymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez spółkę ORPEA Polska w  sektorze opieki długoterminowej dla seniorów:

  • Willa Gerbera w Piasecznie (ul. Gerbera / Czajewicza)– projekt budowy nowoczesnego ośrodka o wysokim standardzie wykończenia i pozbawionego barier architektonicznych. Rozpoczęcie prac budowalnych jest zaplanowane na  sierpień 2018 roku. Zakres prac kancelarii obejmuje doradztwo przy nabyciu nieruchomości, negocjacjach z generalnym wykonawc? i przygotowaniu inwestycji.
  • Dom Opieki Święta Jadwiga we Wrocławiu (ul. Pułaskiego / Traugutta)– projekt zakładaj?cy remont i przebudowę (w zakresie ustalonym z  Konserwatorem Zabytków) budynków historycznego kompleksu szpitalnego należ?cego do  Konwentu Bonifratrów oraz wybudowanie dodatkowego budynku na potrzeby funkcjonowania ośrodka. Rozpoczęcie prac budowalnych jest zaplanowane na  jesień 2018 roku. Doradztwo kancelarii Gide obejmuje negocjacje umowy użytkowania z Konwentem oraz przygotowanie inwestycji.
  • Kancelaria jest także zaangażowana w prace nad projektem budowy kolejnego ośrodka Grupy Orpea przy ul. Mrówczej w warszawskim Wawrze, gdzie na  działce o powierzchni ponad 5 tys. m kw. powstanie obiekt z nowoczesn? baz? rehabilitacyjn? do fizykoterapii i kinezyterapii, którego otwarcie jest planowane na  2020 rok. Kancelaria doradza przy nabyciu nieruchomości i procesie inwestycyjnym.

Projekty te wpisuj? się w strategię zakładaj?c? tworzenie nowoczesnych domów opieki i  klinik w atrakcyjnych lokalizacjach w dużych polskich miastach, wkomponowanych w  ich krajobraz, zapewniaj?cych pacjentom nie tylko opiekę medyczn?, ale także dostęp do  infrastruktury miejskiej i kultury.

W skład zespołu kancelarii Gide wspieraj?cego ORPEA Polska w kwestiach prawnych dotycz?cych wspominanych projektów wchodz?: Błażej Czwarnok (adwokat i counsel), Rafał Osetek (radca prawny), Aleksandra Kobylińska (aplikant adwokacki), Mateusz Rojek (aplikant adwokacki), Grzegorz Banasiuk (adwokat) i Artur Kawik (prawnik).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!