Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Dentons wyróżniona w najnowszej edycji rankingu The Legal 500 EMEA

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>W tegorocznym rankingu The Legal 500 EMEA kancelaria Dentons otrzymała rekomendacje w 19 dziedzinach prawa, w tym 10 rekomendacji najwyższego szczebla (Tier 1). 11 partnerów Dentons zostało wyróżnionych tytułem lidera rynku (Leading Individual).</strong></span></p>

>

„W najnowszej edycji rankingu 7 prawników oraz 3 praktyki Dentons zostały rekomendowane po raz pierwszy, a kolejnych 7 prawników i 14 praktyk podtrzymało b?dź umocniło swoje miejsca, co pokazuje, że nasza pozycja na rynku stale rośnie”, komentuje Arkadiusz Krasnodębski, Poland Managing Partner w Dentons.  

Ranking The Legal 500 EMEA rekomenduje kancelarię Dentons i jej prawników w następuj?cych dziedzinach prawa:

Tier 1

 • Bankowość i Finanse

Rekomendacje indywidualne: Mateusz Toczyski (Leading Individual), Bartosz Nojek (Next Generation Lawyer)

 • Prawo konkurencji i antymonopolowe
  Rekomendacja indywidualna: Agnieszka Stefanowicz-Barańska (Leading Individual)
 • Spory i transakcje budowlane
 • Rozwi?zywanie sporów
  Rekomendacja indywidualna: Stanisław Żemojtel (Next Generation Lawyer)
 • Energetyka i zasoby naturalne,
  Rekomendacja indywidualna: Arkadiusz Krasnodębski (Leading Individual)
 • Fundusze inwestycyjne
 • Prawno publiczne
  Rekomendacja indywidualna: Aldona Kowalczyk (Leading Individual)
 • Prawo nieruchomości
  Rekomendacja indywidualna: Paweł Dębowski (Leading Individual)
 • Restrukturyzacja i prawo upadłościowe
  Rekomendacja indywidualna: Anna Maria Pukszto (Leading Individual)
 • Prawo podatkowe
  Rekomendacja indywidualna: Karina Furga-D?browska (Leading Individual)  

Tier 2  

 • Rynki kapitałowe: papiery dłużne
 • Rynki kapitałowe: papiery wartościowe

Rekomendacja indywidualna: Jakub Celiński  (Leading Individual)

 • Prawo spółek oraz fuzje i przejęcia  
 • Prawo pracy

Rekomendacja indywidualna: Aleksandra Minkowicz-Flanek (Leading Individual)  

 • Własność intelektualna  
 • Technologie, media i telekomunikacja

Rekomendacja indywidualna:Igor Ostrowski (Leading Individual), Karol Laskowski (Next Generation Lawyer)

 • Przestępstwa białych kołnierzyków

Rekomendacja indywidualna: Agnieszka Wardak (Leading Individual)  

Pełne wyniki rankingu dostępne s? na stronie The Legal 500: http://www.legal500.com/c/poland  

O rankingu

The Legal 500 opracowuje rankingi firm prawniczych na całym świecie już od 29 lat. Publikacja ta bada, analizuje i ocenia kompetencje i mocne strony wiod?cych kancelarii prawniczych i ich prawników w ponad 100 jurysdykcjach. Głównym kryterium determinuj?cym pozycję w rankingu jest innowacyjność w pracy na rzecz klienta. Źródłem informacji s? formularze zgłoszeniowe nadsyłane przez kancelarie, wywiady z liderami praktyk prawa, a także opinie pozyskiwane co roku od ponad 300 000 klientów na całym świecie.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!