Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Dentons, w ramach działalności pro bono, wspiera Jerzego Owsiaka

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Kancelaria Dentons, największa firma prawnicza na świecie, angażuje się w działania pro bono służące wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego oraz idei i wartości takich jak równość wobec prawa i wolność wypowiedzi.</strong></span></p>

>

W naszym przekonaniu każdy przekaz artystyczny korzystać powinien z szerszej ochrony wolności wypowiedzi – w równym stopniu dla wszystkich występuj?cych publicznie artystów – i nie może być ograniczany i cenzurowany według subiektywnych kryteriów; a wolność wypowiedzi obejmuje również prawo do odbierania sztuki w formie nieocenzurowanej.  

Dlatego Dentons, działaj?c pro bono, zdecydował się udzielić wsparcia i doradztwa prawnego Jerzemu Owsiakowi w sprawie, która dotyczy w istocie wolności artystycznego wyrazu tj. publicznego użycia przez Jerzego Owsiaka – w formule cytatu – wyrażeń niecenzuralnych. Sprawa dotyczy spotkania Jerzego Owsiaka z czytelnikami jego najnowszej ksi?żki i cytowanych przez niego fragmentów. Twierdzimy, że słowa Jerzego Owsiaka powinny być traktowane jako części artystycznego występu a publiczne wykonanie utworu przez artystę podlegać powinno szerszej ochronie wolności wypowiedzi. Ocena takich wypowiedzi według kryteriów obyczajowych nie powinna być zaś rol? s?dów, gdyż rodzi to ryzyko cenzury.  

„W słynnej mowie Heinricha Bölla z 1966 r. o wolności sztuki, w której noblista zastanawiał się nad relacj? pomiędzy wolności? sztuki a reakcj? władzy publicznej, wskazywał on, że ‘żadne państwo, żadne miasto, żadne społeczeństwo nie może definiować, czym jest wolność, gdyż jest to stan naturalny’. Kieruj?c się tym przesłaniem, chcemy opowiedzieć się po stronie wolności słowa w przekazie artystycznym oraz wolności nas wszystkich do otrzymywania informacji, przekazu i odbierania sztuki w formie nieocenzurowanej.” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Przemek Pohrybieniuk  
Dyrektor ds. Marketingu i BD  
T: +48 22 242 51 24| M: +48  502  416  400
E: przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com  

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Senior Associate
  T: +48 22 242 55 32
E:aleksandra.gliszczynska-grabias@dentons.com

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!