Analizy i badania

Kalendarz, efekty bazy i dobra pogoda wsparły sprzedaż

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w marcu o 9,7% r/r wobec 7,3% w lutym, co było powyżej naszej prognozy (9,4%) i konsensusu rynkowego (8,2%). </p>

>

  Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w marcu o 7,9% r/r wobec 5,2% w lutym. W strukturze marcowej sprzedaży na uwagę zasługuje szeroki zakres przyspieszenia wzrostu sprzedaży detalicznej w marcu. Wskazuje on, że do zwiększenia dynamiki sprzedaży przyczyniły się korzystne efekty kalendarzowe. Ponadto, czynnikiem dynamizuj?cym sprzedaż były efekty niskiej ubiegłorocznej bazy w kategoriach "pozostałe” (wzrost dynamiki z 1,1% r/r w lutym do 10,1% r/r), "meble, RTV, AGD” (z 4,8% do 17,7%) oraz korzystne warunki pogodowe w porównaniu z marcem ub. r., sprzyjaj?ce zwiększonym zakupom ubrań z kolekcji wiosenno-letniej (wzrost sprzedaży w kategorii "włókno, odzież, obuwie” z 13,2% r/r do 26,9% r/r).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!