Aktualności firm stowarzyszonych

Juridia Bützow – nowy członek Eversheds International

<p style="text-align: justify;"><strong>3 listopada 2014 r. Juridia Bützow, jedna z wiodących fińskich kancelarii prawnych, dołącza do Eversheds International pod nazwą JB Eversheds. Tym samym, międzynarodowy zasięg Eversheds International zwiększa się do 57 biur w 31 krajach Europy, Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, w których pracuje ponad 4 tysiące osób.</strong></p>

>

Juridia Bützow świadczy kompleksowe usługi prawne za pośrednictwem pięciu biur zlokalizowanych w Helsinkach, Hämeenlinnie, Jyväskylä, Tampere oraz Turku. W skład grupy Juridia Bützow wchodzi także firma Heinonen & Co., specjalizuj?ca się w międzynarodowym prawie własności intelektualnej. W sumie Juridia Bützow zatrudnia 165 specjalistów.

Firmy działaj?ce w ramach Eversheds świadcz? usługi na rzecz sektora prywatnego i publicznego, w tym na rzecz takich międzynarodowych graczy jak Tyco, IATA, Orange, Samsung i Pentair, oferuj?c pełen zakres obsługi prawnej w wielu jurysdykcjach. Eversheds International oferuje zarz?dzanie projektami o zasięgu globalnym, model ustalania cen dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz pojedynczy, centralny punkt kontaktowy dla klientów.

Podzielamy wizję Eversheds International i stosujemy tę sam? strategię ci?głego wzmacniania naszej pozycji na rynku krajowym przy jednoczesnym rozszerzaniu naszego międzynarodowego zasięgu, nie tylko w krajach nordyckich, ale także w wymiarze globalnym. Zacieśnienie współpracy z Eversheds stwarza dla nas szansę na usprawnienie i poszerzenie zakresu usług skierowanych do klientów zarówno w Finlandii, jak i na całym świecie. Maj?c na uwadze długotrwał? współpracę pomiędzy naszymi firmami, jesteśmy szczęśliwi mog?c doł?czyć do Eversheds i liczymy na wspólne sukcesy” – mówi Harri Tolppanen, partner zarz?dzaj?cy Juridia Bützow.

Kraje nordyckie, w tym Finlandia, to lokalizacje siedzib wielu międzynarodowych przedsiębiorstw. Dlatego też obecność w nich to warunek świadczenia prawdziwie międzynarodowych usług prawnych. Cieszymy się, iż w ramach rozwoju naszej międzynarodowej działalności możemy powitać w naszym gronie Juridia Bützow” – mówi Bryan Hughes, CEO Eversheds LLP.

Jest nam niezmiernie miło, że zespół Juridia Bützow postanowił doł?czyć do Eversheds International. Siedem lat owocnej współpracy stworzyło niezwykle silne podstawy, na których możemy budować nasze wspólne relacje. Kompleksowe podejście firmy Juridia Bützow, koncentruj?ce się zarówno na transakcjach, jak i na rozstrzyganiu sporów, wraz ze specjalistycznymi dziedzinami fuzji i przejęć, technologii, mediów i telekomunikacji, własności intelektualnej, zasobów ludzkich i upadłości, doskonale uzupełnia globaln? ofertę Eversheds. Z niecierpliwości? wyczekujemy podjęcia wspólnych działań” - mówi Alan Murphy, partner zarz?dzaj?cy Eversheds Ireland i Chairman Eversheds International.

Rozszerzenie grona firm należ?cych do Eversheds International o kancelarię Juridia Bützow z Finlandii to ważny krok w strategii całej sieci jeśli chodzi o kraje bałtyckie, partnerstwo z którymi zyskuje ostatnio na znaczeniu" - mówi Krzysztof Wierzbowski, partner zarz?dzaj?cy Wierzbowski Eversheds. "Cieszymy się, że będziemy mogli zapewnić naszym klientom kompleksow? obsługę prawn? w kolejnej jurysdykcji. Dla wszystkich firm zrzeszonych w Eversheds International, członkostwo w sieci to istotny element przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku, co w poł?czeniu ze znajomości? tego rynku pozwala oferować klientom lokalnym i międzynarodowym poziom usług odpowiadaj?cy ich rosn?cym wymaganiom" - dodaje Krzysztof Wierzbowski.  

***

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od marca 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez informatory prawne, m.in. Chambers Europe Legal Directory i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsca w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. www.eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!