Aktualności firm stowarzyszonych

Julien Hallier (Destination Poland), Ambasador kampanii «Tu chcę żyć. Kraków 2030»

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Julien Hallier (Destination Poland) </strong></span><span>został </span><span>Ambasadorem kampanii «Tu chcę żyć. Kraków 2030» zorganizowanej przez Urząd Miasta Krakowa, której celem jest zachęcenie mieszkańców do zaangażowania się w prace nad Strategią Rozwoju Krakowa 2030.</span></span></span></p>

>

SRK2030 to kluczowy dokument, który wyznacza kierunki miejskiej polityki oraz pokazuje szanse i zagrożenia dla miasta w przyszłości. Warsztaty i towarzysz?ce im panele dyskusyjne, a w ramach podsumowania – dyskusja plenarna z udziałem władz miasta i województwa oraz zaproszonych gości – to najważniejsze wydarzenia w ramach projektu #Patchwork2030, jednego z działań w ramach procesu Strategii Rozwoju Krakowa 2030.  

Wydarzenie ma pobudzić uczestników do dyskusji na temat wyzwań i dylematów, przed jakimi staje polityka rozwoju Krakowa w perspektywie najbliższych kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat.  

Podczas dwudniowego wydarzenia (05-06.04.2017) jego uczestnicy zadaj? sobie następuj?ce pytania, czy Kraków jest kobiet?? kultur?? doświadczeniem? ekspat?? outsourcingiem? ekspertem? A może ma swoj? przyszłość upatrywać w każdej z tych kwestii? Odpowiedzi udziel? nie tylko zaproszeni goście – w tym ambasadorzy projektu i eksperci – ale przede wszystkim mieszkańcy, zasiadaj?cy wśród uczestników paneli dyskusyjnych i debaty podsumowuj?cej.  

Szczegóły : www.srk2030.pl  

 ?Profesjonalizm nigdy nie jest dziełem przypadku, pasja rodzi profesjonalizm, profesjonalizm daje jakość a jakość to jest luksus w życiu, w dzisiejszych czasach szczególnie. ? (Jacek Walkiewicz, TEDxWSB)  

Destination Poland
Experts in tailor-made destination services in Poland  

www.destinationpoland.pl  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!