Aktualności firm stowarzyszonych

Julia Patorska ponownie przewodniczącą Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

<p style="text-align: justify;">Julia Patorska, lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w firmie doradczej Deloitte, została wybrana przewodniczącą Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich na kolejną kadencję. Do Rady TEP dołączył również Rafał Rudzki, starszy menedżer w zespole zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowej Deloitte.</p>

>

Głównym zadaniem TEP jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem ładu gospodarczego w  Polsce i świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia.

Niezmiernie cieszy nas fakt, że eksperci Deloitte zasiadaj? we władzach Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Szczególne gratulacje należ? się Julii Patorskiej, która kolejny raz została wybrana na przewodnicz?c?, co potwierdza, że jej wiedza i doświadczenie s? doceniane przez tak zacne gremium  – mówi  Marek Metrycki, Partner zarz?dzaj?cy Deloitte w Polsce.

Julia Patorska posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Z wykształcenia jest ekonomistk?. Ukończyła Szkołę Główn? Handlow? oraz Universidad de Seville w Hiszpanii. Ma za sob? również studia doktoranckie na SGH.

Przewodnicz?ca TEP od dziesięciu lat pracuje w konsultingu, z czego od trzech lat w Deloitte. Realizowała projekty z różnych sektorów, wspieraj?c zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. W  Deloitte rozwija usługi doradcze w obszarze analiz ekonomicznych w zespole Sustainability Consulting Central Europe. Jej specjalizacj? jest znalezienie zwi?zków pomiędzy zrównoważonym rozwojem i  ekonomi?. Od dwóch lat intensywnie zajmuje się zagadnieniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Z kolei Rafał Rudzki jest doradc? biznesowym i ekspertem od zarz?dzania w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.   Od 2015 r. zwi?zany zawodowo z Deloitte na stanowisku starszego menedżera, gdzie odpowiada za koordynację działań zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w 19 krajach Europy Środkowej oraz prac? z klientami polskimi oraz zagranicznymi. Koncentruje się na doradztwie w obszarze strategii i transformacji biznesowych, analiz rynkowych i ekonomicznych, w tym raportowania wpływu, a także zarz?dzania reputacj?.

Rafał jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Erasmus University w Rotterdamie oraz University of Cambridge. Jest autorem publikacji m.in. w tygodniku POLITYKA i uczy strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

  

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!