Podsumowanie wydarzeń

Journées Pays - promujemy Polskę we Francji

<p style="text-align: justify;">Eksperci z Centrum Rozwoju Biznesu CCIFP od lat skutecznie wspierają firmy francuskie dzięki bogatej gamie usług takich jak analizy sektorowe rynku, określanie potencjału rynkowego, misje handlowe, rekrutacje oddelegowywanie pracowników, reprezentowanie firm w relacjach handlowych. Jednym z najistotniejszych działań w tym zakresie są spotkania z firmami bezpośrednio we Francji odbywające się w ramach Journées Pays.</p>

>

Dzięki spotkaniom między ekspertami z Centrum Rozwoju Biznesu i  firmami francuskimi, które odbywaj? się w ramach Journées Pays Francusko-Polska Izba Gospodarcza realizuje jedn? ze swoich kluczowych misji - promocję Polski we Francji.

Głównym celem tych spotkań jest  zachęcenie francuskich firm do wejścia na polski rynek lub poszukiwania partnerów biznesowych wśród rodzimych przedsiębiorców.

W tym tygodniu jesteśmy obecni w trzech miastach:

Nasz przedstawiciel, Lilla Bacha z Centrum Rozwoju Biznesu, spotka się z około 20 firmami.

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

W przyszłym tygodniu reprezentować nas będzie Nadia Bouacid, Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu. Będziemy obecni w:

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!