Aktualności firm stowarzyszonych

Jochen Müller nowym dyrektorem operacyjnym Dachser Air & Sea Logistics

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Jochen </strong></span><span><strong>Müller objął stanowisko dyrektora operacyjnego (COO) Dachser Air &amp; Sea Logistics. Z początkiem nowego roku zastąpił dotychczas sprawującego tę funkcję Thomasa Reutera, który po 39 latach pracy w Dachser przeszedł na emeryturę</strong></span><span><strong>. Jochen </strong></span><span><strong>Müller dołączył do zespołu Dachser w 2016 r., by przygotować się do pełnienia obowiązków COO.</strong></span></span></p>

>

Jako COO Dachser Air & Sea Logistics oraz członek zarz?du, Jochen Müller będzie kontynuował pracę swojego poprzednika. Jego główne zadanie to dalszy rozwój globalnej sieci transportu lotniczego i morskiego, powi?zanie jej z europejsk? sieci? poł?czeń drogowych i budowanie dla klientów wartości dodanej dzięki logistyce intermodalnej.  

Jochen Müller, urodzony w 1964 roku w niemieckim Worms, w 2011 roku doł?czył do zarz?du Schenker Deutschland AG, gdzie był odpowiedzialny za fracht lotniczy i sprzedaż w obszarze Air & Sea w Europie Środkowej, a także za globalne usługi logistyczne zwi?zane z relokacjami, targami i imprezami sportowymi. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarz?du brytyjskiego oddziału Schenker, odpowiadaj?c za usługi transportu l?dowego, morskiego i lotniczego, jak również za obszar zwi?zany z obsług? targów.  

- Jochen Müller wdrożył się w pełni w struktury korporacyjne i zapoznał się z wymaganiami oraz procesami naszej firmy na poziomie międzynarodowym - mówi Bernhard Simon, CEO Dachser.  

Poprzednik Müllera, Thomas Reuter (ur. 1957 r.) pracował w Dachser od 1978 r., a do zarz?du spółki wszedł w roku 2006. Odegrał znacz?c? rolę w internacjonalizacji firmy poprzez zbudowanie globalnej sieci oddziałów obsługuj?cych transport lotniczy i morski. Obecnie Dachser Air & Sea Logistics to 172 oddziały, w których pracuje ponad 4 tys. osób i które w 2016 r. wygenerowały ł?czne obroty na poziomie około 1,5 miliarda euro.  

Były dyrektor operacyjny Dachser Air & Sea Logistics nadal pozostanie zwi?zany z Dachser. Będzie działał między innymi w komitetach niezwi?zanych z główn? działalności? firmy. Thomas Reuter pozostaje także członkiem zarz?du World Air Cargo Organisation. Oprócz tego będzie także reprezentować interesy Dachser w spółkach joint venture: Jet-Speed GmbH and NNR + Dachser GmbH.

  ***  

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Aktualności Rödl & Partner

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Co...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!