Aktualności firm stowarzyszonych

Jochen Müller nowym dyrektorem operacyjnym Dachser Air & Sea Logistics

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Jochen </strong></span><span><strong>Müller objął stanowisko dyrektora operacyjnego (COO) Dachser Air &amp; Sea Logistics. Z początkiem nowego roku zastąpił dotychczas sprawującego tę funkcję Thomasa Reutera, który po 39 latach pracy w Dachser przeszedł na emeryturę</strong></span><span><strong>. Jochen </strong></span><span><strong>Müller dołączył do zespołu Dachser w 2016 r., by przygotować się do pełnienia obowiązków COO.</strong></span></span></p>

>

Jako COO Dachser Air & Sea Logistics oraz członek zarz?du, Jochen Müller będzie kontynuował pracę swojego poprzednika. Jego główne zadanie to dalszy rozwój globalnej sieci transportu lotniczego i morskiego, powi?zanie jej z europejsk? sieci? poł?czeń drogowych i budowanie dla klientów wartości dodanej dzięki logistyce intermodalnej.  

Jochen Müller, urodzony w 1964 roku w niemieckim Worms, w 2011 roku doł?czył do zarz?du Schenker Deutschland AG, gdzie był odpowiedzialny za fracht lotniczy i sprzedaż w obszarze Air & Sea w Europie Środkowej, a także za globalne usługi logistyczne zwi?zane z relokacjami, targami i imprezami sportowymi. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarz?du brytyjskiego oddziału Schenker, odpowiadaj?c za usługi transportu l?dowego, morskiego i lotniczego, jak również za obszar zwi?zany z obsług? targów.  

- Jochen Müller wdrożył się w pełni w struktury korporacyjne i zapoznał się z wymaganiami oraz procesami naszej firmy na poziomie międzynarodowym - mówi Bernhard Simon, CEO Dachser.  

Poprzednik Müllera, Thomas Reuter (ur. 1957 r.) pracował w Dachser od 1978 r., a do zarz?du spółki wszedł w roku 2006. Odegrał znacz?c? rolę w internacjonalizacji firmy poprzez zbudowanie globalnej sieci oddziałów obsługuj?cych transport lotniczy i morski. Obecnie Dachser Air & Sea Logistics to 172 oddziały, w których pracuje ponad 4 tys. osób i które w 2016 r. wygenerowały ł?czne obroty na poziomie około 1,5 miliarda euro.  

Były dyrektor operacyjny Dachser Air & Sea Logistics nadal pozostanie zwi?zany z Dachser. Będzie działał między innymi w komitetach niezwi?zanych z główn? działalności? firmy. Thomas Reuter pozostaje także członkiem zarz?du World Air Cargo Organisation. Oprócz tego będzie także reprezentować interesy Dachser w spółkach joint venture: Jet-Speed GmbH and NNR + Dachser GmbH.

  ***  

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 409 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia blisko 27,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 80 mln przesyłek o ł?cznej wadze ponad 38 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Joanna Milewska, Practum Consulting, tel.0 605 866  166, e-mail: joanna.milewska(@)practum.pl
Aleksandra Stolarczyk, Practum Consulting, tel.0 696 775  337, e-mail: aleksandra.stolarczyk(@)practum.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!