Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Jesienią ruszają równolegle dwie edycje programu Executive MBA

<p style="text-align: justify;">Jesienią ruszają równolegle dwie edycje programu Executive MBA: edycja tradycyjna w systemie 3-dniowych modułów (czwartek, piątek, sobota od 9.00 do 17.00 lub 17.30 średnio raz na 3-4 tygodnie) i edycja weekendowa (piątek od 14.00 i sobota 9.00-17.00; zjazdów oczywiście będzie odpowiednio więcej).</p>

>

Daty zjazdów znajd? Państwo w zakładce http://mba.edu.pl/?page_id=817

W edycji  jesiennej  proponujemy  20% zniżki  dla pracowników firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

We Francuskim Instytucie Zarz?dzania kadra dydaktyczna jest złożona wył?cznie z praktyków zarz?dzania. Nie ma tam kadry akademickiej, tylko praktycy biznesu – ludzie, którzy czynnie zajmuj? się zarz?dzaniem. Formuła zajęć jest interaktywna, nie s? to wykłady ex cathedra, tylko warsztaty, praca na case’ach, często przyniesionych na zajęcia przez osoby z grupy. Wiedza jest aplikowalna, tzn. po zajęciach uczestnicy wracaj? do swoich firm i wykorzystuj? narzędzia czy case’y, które poznali na zajęciach.

Program Executive MBA wyróżnia się doborem uczestników. To uczestnicy tworz? program MBA, poprzez swoje doświadczenia zawodowe, swoj? drogę życiow?. Główn? zasad? doboru jest dywersyfikacja: zarówno profili uczestników (marketingowcy, finansiści, specjaliści HR, itd) jak i branż. S? osoby pracuj?ce w korporacjach, w MŚP, w firmach zagranicznych i polskich, właściciele firm. Ł?czy ich motywacja.

Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne – to okazja do zdobycia dużej ilości informacji o programie!

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!