Analizy i badania

Jednolity Plik Kontrolny

<p style="text-align: justify;">Od 2016 roku dla dużych przedsiębiorstw będą obowiązywały nowe standardy w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ksiąg podatkowych i dowodów księgowych.</p>

>

Małe i średnie przedsiębiorstwa będ? miały możliwość dowolnego wyboru w przekazywaniu danych w okresie od 1  stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku. Zmiany te zakłada projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przygotowany przez resort finansów.

W projekcie przewidziano,   że przedsiębiorstwa w ramach kontroli podatkowej będ? przekazywały dane, a więc wyci?gi z ksi?g podatkowych oraz dowody księgowe w formacie zgodnym ze standardem xml. Ma to spowodować ujednolicenie plików przez co ulegnie skróceniu czasu kontroli i spowoduje to mniejsze zaangażowanie pracowników kontrolowanego oraz kontroli podatkowej.

Przekazanie dowodów księgowych zapisanych w formie elektronicznej w  postaci plików w formacie XML pozwoli na dokonanie wstępnej automatycznej weryfikacji zgodności tych dowodów z księgami podatkowymi.

Powyższa zmiana zmierza do wprowadzenia koncepcji Jednolitego Pliku Kontrolnego opracowanej przez OECD.

***

Contacts/Kontakt:

Pan Michał Stanioszczyk
Pozycja: Accounting supervisor
Email: michal.stanioszczyk@accace.com
www.accace.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!