Partnerzy

Jeden przelew na własny rachunek ZUS

<p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy, osoby samozatrudnione oraz osoby duchowne będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na </strong><strong>indywidualny numer rachunku składkowego</strong>.  </p>

>

Informację o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.  

Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017  r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).  

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotycz?, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci składek w 2018 r., gdyż dotychczasowe rachunki będ? zamknięte.  

Numer rachunku składkowego  

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze rachunku będzie zawarty numer identyfikuj?cy ZUS (60000002) i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).  

Ważne! Jeśli płatnik składek nie posiada NIP to indywidualny numer rachunku składkowego zawierać będzie wewnętrzny numer płatnika, nadawany przez ZUS.  

Szybciej i taniej  

W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:  

  • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.  

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także okresu i typu wpłaty.  

Natychmiastowe rozliczenie  

Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będ? one automatycznie powi?zane z jego kontem (kontem płatnika składek).  

Proporcjonalny podział  

Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każd? wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesi?c, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.  

Ważne! Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarsz? należność. Dzięki temu nie będ? rosły odsetki za zwłokę.  

Długi a ubezpieczenie chorobowe  

Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić tylko bież?cych składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego).  

Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bież?ce składki. Poza tym wpłata będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie składki. Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bież?cych składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu pomog? doradcy ZUS. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który podpisze układ ratalny będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bież?c? składkę jedn? wpłat?, jeśli zrobi to  przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.  

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

E-SKŁADKA PYTANIA I ODPOWIEDZI >>>

BROSZURA E-SKŁADKA >>>

Do pobrania

Download E_SKLADKA_PYTANIA-I-ODPOWIEDZI_30.08.2017.pdf  (PDF • 350 KB) Download Broszura-e-Skladka_8.09.2017-2.pdf  (PDF • 1 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!