Jastrzębia wypowiedź J. Yellen osłabiła złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3079 (osłabienie złotego o 1,0%).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku obserwowane było silne osłabienie złotego. W efekcie kurs EUPLN w czwartek przekroczył poziom 4,33, co było jego najwyższ? wartości? od marca br. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia polskiej waluty była wtorkowa wypowiedź szefowej FED J. Yellen, w której podkreśliła, że Rezerwa Federalna powinna kontynuować podnoszenie stóp procentowych mimo niepewnych perspektyw inflacji w USA. W czwartek doszło do korekty. W pi?tek umocnienie złotego było kontynuowane, wspierane przez wyższe od oczekiwań wstępne dane nt. krajowej inflacji we wrześniu. W ubiegłym tygodniu złoty silnie tracił na wartości względem dolara, co zwi?zane było ze wspomnianym wyżej osłabieniem złotego względem euro, przy jednoczesnym spadku kursu EURUSD.

Dzisiejszy wyższy od oczekiwań indeks PMI w polskim przetwórstwie jest lekko pozytywny dla złotego. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej zbliżonej do konsensusu rynkowego prognozy ich publikacja będzie miała ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. Lekko negatywny dla złotego będzie najprawdopodobniej wydźwięk konferencji po środowym posiedzeniu RPP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!