Analizy i badania

Jastrzębia wypowiedź J. Yellen osłabiła złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3079 (osłabienie złotego o 1,0%).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku obserwowane było silne osłabienie złotego. W efekcie kurs EUPLN w czwartek przekroczył poziom 4,33, co było jego najwyższ? wartości? od marca br. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku osłabienia polskiej waluty była wtorkowa wypowiedź szefowej FED J. Yellen, w której podkreśliła, że Rezerwa Federalna powinna kontynuować podnoszenie stóp procentowych mimo niepewnych perspektyw inflacji w USA. W czwartek doszło do korekty. W pi?tek umocnienie złotego było kontynuowane, wspierane przez wyższe od oczekiwań wstępne dane nt. krajowej inflacji we wrześniu. W ubiegłym tygodniu złoty silnie tracił na wartości względem dolara, co zwi?zane było ze wspomnianym wyżej osłabieniem złotego względem euro, przy jednoczesnym spadku kursu EURUSD.

Dzisiejszy wyższy od oczekiwań indeks PMI w polskim przetwórstwie jest lekko pozytywny dla złotego. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej zbliżonej do konsensusu rynkowego prognozy ich publikacja będzie miała ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. Lekko negatywny dla złotego będzie najprawdopodobniej wydźwięk konferencji po środowym posiedzeniu RPP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!