Aktualności firm stowarzyszonych

Jan Wiegner dołącza do grona wspólników kancelarii Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy

<p style="text-align: justify;">Z przyjemnością informujemy, że 1 czerwca 2016 roku do grona wspólników kancelarii Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy dołączył adwokat Jan Wiegner.  </p>

>

Adwokat Jan Wiegner od pocz?tku swojej pracy zawodowej zwi?zany jest z kancelari?. W kancelarii kieruje zespołem German Desk. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez blisko trzy lata był stypendyst? na Wydziale Nauk o Państwie i Prawie Uniwersytetu w Bonn. Od 2015 roku zajmuje stanowisko dyrektora Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.  

Jego preferowane obszary praktyki zawodowej to prawo własności intelektualnej, w szczególności prawo autorskie, jak również prawo spółek i prawo pracy.  

Prowadzi postępowania cywilne i karne, zwłaszcza dotycz?ce sporów na tle prawa autorskiego oraz w sprawach z zakresu prawa pracy, a także postępowania administracyjne i s?dowo-administracyjne. Zajmuje się obsług? korporacyjn? spółek prawa handlowego.  

Jest zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Włada językiem niemieckim i angielskim.

***

Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy Sp.k.
ul. Świętojerska 5/7
22-236, Warszawa
Telefon: +48 22  828 14 60
Faks: +48 22  827 04 63
kancelaria(@)mpd.com.pl
www.mpd.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!