Aktualności firm stowarzyszonych

Jak uzyskać zwrot kosztów za zgłoszenie znaku towarowego, wzoru przemysłowego lub patentu?

W ramach programu przygotowanego przez EUIPO i Komisja Europejska można złożyć wnioski o dotację na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub patentów.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jaka jest wysokość dotacji?

MŚP mogą uzyskać:

  • 75% zwrotu na opłaty za zgłoszenie krajowych i unijnych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych,
  • 50% zwrotu na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych poza UE oraz
  • 50% wstępnych kosztów przyznania patentu na poziomie krajowym.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Nabór wniosków już się rozpoczął. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń, dlatego zachęcamy do jak najwcześniejszego złożenia wniosku.

Jakie dokumenty trzeba przygotować? Gdzie zgłasza się chęć uzyskania dotacji? Jak to wygląda w praktyce?  Na najważniejsze pytania o dofinansowanie na ochronę praw własności intelektualnej odpowiada apl. adw. Kaja Seń z kancelarii Affre i Wspólnicy.

W ramach programu przygotowanego przez EUIPO i Komisja Europejska można złożyć wnioski o dotację na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub patentów.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jaka jest wysokość dotacji?

MŚP mogą uzyskać:

  • 75% zwrotu na opłaty za zgłoszenie krajowych i unijnych znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych,
  • 50% zwrotu na podstawowe opłaty za zgłoszenie znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych poza UE oraz
  • 50% wstępnych kosztów przyznania patentu na poziomie krajowym.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Nabór wniosków już się rozpoczął. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń, dlatego zachęcamy do jak najwcześniejszego złożenia wniosku.

Jakie dokumenty trzeba przygotować? Gdzie zgłasza się chęć uzyskania dotacji? Jak to wygląda w praktyce?  Na najważniejsze pytania o dofinansowanie na ochronę praw własności intelektualnej odpowiada apl. adw. Kaja Seń z kancelarii Affre i Wspólnicy.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!