Partnerzy

Jak Twoja organizacja zarządza różnorodnością? START II edycji badania Diversity IN Check

Diversity IN Check to narzędzie badawcze, które umożliwia diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających organizacji. 

 

I etap badania polegający na zbieraniu danych analitycznych za pośrednictwem kwestionariusza już się rozpoczął i trwa do 11 marca 2022 r. 

Zapraszamy więc do udziału w II edycji badania wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny  TUTAJ

 

Po wypełnieniu formularza, spełnieniu warunków udziału w badaniu oraz dokonaniu opłaty (jeśli dotyczy - zgodnie z z regulaminem projektu) otrzymacie Państwo indywidualny link, kierujący do kwestionariusza ankiety. Możliwe jest wielokrotne zamykanie i wznawianie ankiety w miejscu zakończenia, w dowolnym momencie. Wprowadzone przez organizacje dane są zapisywane na zabezpieczonych serwerach firmy PBS, która jest partnerem badawczym Diversity IN Check. Szczegóły >>

 

Wyniki II edycji badania, w formie Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce, zostaną ogłoszone 25 maja 2022 roku podczas 9. Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie.

 

Kto może zgłosić się do udziału w badaniu?

W badaniu Diversity IN Check mogą wziąć udział wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną – firmy, instytucje, organizacje pozarządowe zatrudniające co najmniej 10 osób i realizujące w Polsce działania z zakresu diversity & inclusion. Do udziału zachęcamy zarówno duże organizacje, jak i firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracownic i pracowników.

 

Na czym oparto metodologię?

Kwestionariusz badania Diversity IN Check został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, standardy GRI, norma ISO 26000 czy Wytyczne ONZ dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania w kwestionariuszu zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

 

Dlaczego warto?

Każdy z podmiotów uczestniczących w Diversity IN Check:

  • zyskuje wiedzę na temat stopnia dojrzałości własnej firmy/organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością oraz budowania włączających organizacji w porównaniu do innych organizacji uczestniczących w badaniu w postaci indywidualnego raportu/prezentacji
  • zyskuje możliwość zaprezentowania firmy w mediach Karty Różnorodności (tekst, audio, wideo) i/lub publikacji FOB poświęconej wynikom
  • promuje własną organizację jako odpowiedzialnego pracodawcę oraz wspiera upowszechnianie zarządzania różnorodnością, budowanie włączających organizacji w Polsce poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami, tym samym przyczyniając się do większej spójności społecznej.
  • ma możliwość zakwalifikowania się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów, a zakwalifikowanie się na Listę potwierdzone zostanie certyfikatem

Po zakwalifikowaniu się do Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce pracodawca otrzymuje możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check oraz posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji.

 

Z myślą o ułatwieniu podjęcia decyzji o wzięciu udziału w badaniu więcej informacji jest dostępnych na:  kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck, gdzie znajdą Państwo także podsumowanie oraz raport z I edycji badania.

 

Zachęcamy także do śledzenia naszych mediów społecznościowych:

***

Kontakt dla mediów:

Miłosz Marchlewicz, kom.:  721 296 197, e-mail: milosz.marchlewicz@fob.org.pl

***

Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. www.kartaroznorodnosci.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!