Analizy i badania

Jak Internet zmienił poszukiwanie pracy

<p style="text-align: justify;"><strong>W ciągu ostatnich dwudziestu lat proces szukania pracy diametralnie się zmienił. Jeszcze kiedyś kandydaci polegali przede wszystkim na prasowych ogłoszeniach i własnej sieci kontaktów. Internet sprawił, że szukanie pracy stało się znacznie prostsze i szybsze. Dlaczego?</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>

>

W ci?gu ostatnich dwóch dekad Internet zrewolucjonizował wiele obszarów. Nie tylko wpłyn?ł na przyspieszenie procesu globalizacji, ale także niesamowicie usprawnił nasz? codzienn? komunikację, która nie podlega już ograniczeniom czasowym czy geograficznym.W efekcie tych zmian inaczej dziś pracujemy, pozyskujemy informacje i dzielimy się wiedz?. Ta zmiana wpłynęła na wiele obszarów biznesu i codziennego życia, w tym na sposób poszukiwania pracy. W dzisiejszych czasach proces szukania pracy jest łatwiejszy, szybszy i nieporównywalnie efektywniejszy niż kiedyś. Oto dlaczego.

Kiedyś przegl?danie stron w gazecie, dziś w Internecie

Jeszcze kilkanaście lat temu kandydaci szukaj?cy zatrudnienia z niecierpliwości? czekali na kolejne wydania papierowych dzienników z ogłoszeniami pracy lub wypełniali formularze w biurach agencji zatrudnienia czy urzędach pracy. Dziś możemy przegl?dać oferty każdego dnia i o każdej porze, wystarczy wł?czyć komputer i wejść na specjalistyczne serwisy. Dobrym źródłem informacji o wakatach s?:portale ogłoszeniowe (np. praca.pl, infopraca.pl, pracuj.pl), lokalne i ogólnokrajowe serwisy (np. praca.gratka.pl) oraz multiwyszukiwarki, które agreguj? oferty pracy z różnych stron internetowych. Internet oferuje dostęp do ogłoszeń z różnych sektorów, na wszystkich szczeblach stanowisk i o różnych poziomach wynagrodzeń. Większość portali umożliwia zapisanie interesuj?cych nas parametrów wyszukiwania oraz zamówienie powiadomień o ofertach pracy zgodnych z określonym przez nas profilem. Warto pamiętać także o serwisach i forach tematycznych przeznaczonych dla poszczególnych grup zawodowych, np. dla pracowników IT, czy przedstawicieli handlowych. Innym sposobem usprawniaj?cym poszukiwanie zatrudnienia jest przegl?danie stron internetowych interesuj?cych nas pracodawców. Większość z nich posiada zakładkę „kariera”, która umożliwia zapoznanie się z bież?cymi ofertami pracy i przesłanie swojego cv lub zarejestrowanie w bazie kandydatów.

„Warto poświęcić czas na znalezienie firm z interesuj?cego nas obszaru zawodowego. Obecnie większość firm na swoich stronach internetowych informuje o aktualnych ofertach pracy, bież?cych procesach rekrutacyjnych, programach stażowych czy menedżerskich. Do wyszukiwania firm po branży, sprzedawanych produktach czy regionie można skorzystać z portali takich jak: www.teleadreson.pl lub www.panoramafirm.pl – komentuje Anna Długosz-Enkhtuya– Specjalista ds. HR z LeasingTeam Group.

Aplikowanie poczt?? Pod warunkiem, że on-line

Wybór prasowych ogłoszeń nigdy nie był imponuj?cy, a gdy już pojawiała się interesuj?ca oferta pracy, aplikację wysyłano poczt?. Od publikacji ogłoszenia w gazecie, do dostarczenia przez listonosza dokumentów, mijało nawet kilka tygodni. Dziś to to tylko kilka minut. Wystarczy wejść na internetowy portal ogłoszeniowy, wybrać interesuj?ce oferty pracy, a następnie e-mailem wysłać swoj? aplikację. Rozbudowane funkcjonalności portali pozwalaj? na rejestrowanie i edytowanie aplikacji oraz swobodne zarz?dzanie procesem poszukiwania zatrudnienia. Kandydaci mog? selekcjonować oferty, ustawiać alerty i uzyskiwać informacje, jak wypadło ich zgłoszenie, pod k?tem oczekiwanego wynagrodzenia czy stażu pracy, na tle grupy kandydatów, którzy odpowiedzieli na dan? ofertę pracy.

Kolejny etap to wstępna rozmowa. Kiedyś wymagała wybrania się na spotkanie i była jedn? z nielicznych szans na zmianę. Dziś wstępne interview często odbywa się przez telefon lub Skype, trwa kilkanaście minut i co najważniejsze – nawet jeśli się nie powiedzie, w Internecie czeka na nas lista innych ofert.

Media społecznościowe na topie

Jeszcze kilka lat temu spontaniczne nawi?zanie kontaktu z potencjalnym pracodawc?, rekruterem czy partnerem biznesowym wymagało wielkiego zaangażowania i cierpliwości. Konsekwentne wydzwanianie do firm czy uczestniczenie w wydarzeniach networkingowych nie zawsze przynosiło satysfakcjonuj?ce rezultaty. Komunikację, również w obszarze rekrutacji, zrewolucjonizowały media społecznościowe. W dzisiejszych czasach firmy wykorzystuj? je do identyfikowania nowych możliwości rynkowych, stymulowania innowacji, tworzenia środowiska pracy sprzyjaj?cego większej efektywności oraz usprawniania procesów HR. Większość znacz?cych organizacji posiada swoje profile firmowe w biznesowych mediach społecznościowych i wykorzystuje je do komunikacji m.in. dotycz?cej procesów rekrutacyjnych. Takie strony jak Facebook, Twitter, LinkedIn czy Google+ pozwalaj? pracodawcom przekonać się, kim jest ich potencjalny kandydat, czyli uzyskać informacje, których nie przekaże CV, list motywacyjny czy nawet wstępna rozmowa kwalifikacyjna. Z kolei osoby szukaj?ce pracy maj? szansę zdobyć wiedzę na temat interesuj?cej ich firmy, informacje o pojawiaj?cych się wakatach, czy poszerzyć swoj? sieć biznesowych kontaktów. Jeszcze kilka lat temu uzyskanie informacji o tym, że szwagier naszego s?siada od lat pracuje u naszego wymarzonego pracodawcy byłoby naprawdę trudne. Media społecznościowe ułatwiły to zadanie.

„LinkedIn czy GoldenLine stały się naturalnym środowiskiem pracy wielu rekruterów, specjalizuj?cych się w wyszukiwaniu pracowników głównie średniego i wyższego szczebla. Posiadanie profilu na portalach społecznościowych pozwala na budowanie profesjonalnego wizerunku, zdobycie kontaktów biznesowych, bież?ce uzyskiwanie informacji o nowościach branżowych czy najlepszych praktykach, a także dostęp do wielu interesuj?cych ofert pracy. Media społecznościowe staj? się coraz ważniejszym narzędziem poszukiwania pracy” – podkreśla Anna Długosz-Enkhtuyaz LeasingTeam Group.

Oferty pracy na wyci?gnięcie smartfona

Nowe pokolenia na rynku pracy, wychowane w czasach intensywnego rozwoju technologii informatycznych i przyzwyczajone do korzystania z urz?dzeń mobilnych, wymusza na pracodawcach i rekruterach zmianę sposobu realizacji procesu rekrutacji i komunikacji. Ludzie coraz częściej przegl?daj? oferty pracy w wolnych chwilach, stoj?c w korku, jad?c w autobusie, czy podczas przerwy kawowej w pracy. Dlatego coraz powszechniejsze staj? się aplikacje mobilne, szczególnie wśród portali ogłoszeniowych. Korzystanie z nich jest nie tylko wygodne, ale też dyskretne. Dodatkowo, dzięki możliwości ustawienia alertów informuj?cych o sprofilowanych ofertach oraz możliwości aplikowania poprzez urz?dzenia mobilne,kandydaci mog? naprawdę szybko reagować na pojawiaj?ce się szanse na rynku pracy. Szukanie pracy jeszcze nigdy nie było tak szybkie i przyjazne.

Bez ograniczeń

W dzisiejszych czasach   dostęp do Internetu oznacza dostęp do ofert pracy na całym świecie. Dotyczy to stanowisk na każdym poziomie, od niższego szczebla, aż po stanowiska menedżerskie. Kandydaci mog? znaleźć informacje o ofertach zarówno korzystaj?c z zagranicznych portali ogłoszeniowych, stron agencji zatrudnienia, często szukaj?cych kandydatów dla swoich globalnych klientów, jak i portali społecznościowych.

„Coraz częściej zagraniczni headhunterzy przeszukuj? anglojęzyczne profile obcokrajowców na LinkedIn. Wykwalifikowani polscy eksperci i menedżerowie otrzymuj? od nich oferty pracy za granic?, często w prestiżowych firmach i na bardzo atrakcyjnych warunkach. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie s?dził, że zagraniczne firmy będ? nakłaniać polskich ekspertów IT do podjęcia pracy np. w Singapurze. Teraz jest to możliwe” – komentuje Anna Długosz-Enkhtuyaz LeasingTeam Group.

Proces poszukiwania pracy przeniósł się w świat wirtualny, znosz?c ograniczenia czasowe i geograficzne. Nieograniczony dostęp do ofert pracy na całym świecie, możliwość szybkiego zgłaszania aplikacji on-line z dowolnego miejsca i o dowolnej porze oraz networking w biznesowych mediach społecznościowych, sprawiaj?, że szukanie pracy jeszcze nigdy nie było tak proste i szybkie. Dla młodszych pokoleń, przyzwyczajonych do nowych technologii, to naturalny element rzeczywistości, ale dla tych, którzy przywykli do tradycyjnych metod poszukiwania pracy – duże wyzwanie. Warto jednak je podj?ć, by w pełni wykorzystać potencjał rynku pracy i zwiększyć swoje szanse na znalezienie wymarzonego zatrudnienia. Czy rok 2016 przyniesie kolejne zmiany i usprawnienia w poszukiwaniu pracy? Bior?c pod uwagę tempo rozwoju rozwi?zań technologicznych – na pewno.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydat i dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.
Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacjina stronie: www.leasingteam.pl.

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Specjalista ds. Komunikacji
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!