Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Jak duży będzie spadek kursu USDPLN?

Po fali wyraźnego osłabienia dolara względem euro w marcu i kwietniu, kurs EURUSD ponownie znacząco obniżył się w maju. Głównymi czynnikami sprzyjającymi umocnieniu dolara w maju były rosnące prawdopodobieństwo osiągnięcia porozumienia w sprawie podniesienia limitu długu USA (ostatecznie doszło do niego na początku czerwca) oraz nasilenie oczekiwań rynkowych na podwyżki stóp procentowych w USA. Na początku maja, scenariuszem wycenianym przez rynki było zakończenie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej (ze stopą procentową w przedziale 5,00%-5,25%). W międzyczasierynki zaczęły wyceniać prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych na posiedzeniu w lipcu na ok. 65%. W rezultacie kurs EURUSD osiągnął na koniec maja poziom 1,07 (najniżej od połowy marca br.). Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz dla kształtowania się kursu EURUSD i USDPLN na najbliższe kwartały.

 

Patrząc historycznie, kurs dolara miał sezonową tendencję do umocnienia się w maju. W tym roku majowa aprecjacja dolara była silniejsza niż zazwyczaj z uwagi na czynniki wspomniane powyżej. Z kolei w czerwcu dolar wykazuje sezonową tendencję do osłabienia się. Z tego względu potencjał do dalszego umocnienia dolara w krótkim okresie jest naszym zdaniem ograniczony. Niemniej jednak kluczowym elementem kształtującym kurs EURUSD będą zmieniające się oczekiwania rynkowe w kontekście decyzji FOMC. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że stopy procentowe w USA pozostaną na obecnym poziomie do końca br. Uważamy, że wydźwięk konferencji po czerwcowym posiedzeniu FOMC oraz opublikowane wówczas najnowsze prognozy makroekonomiczne członków FOMC potwierdzą taki scenariusz. W takim przypadku, oczekiwania rynku na kolejne podwyżki stóp procentowych w USA powinny osłabić się, co będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu kursu EURUSD w krótkim okresie. Dostrzegamy jednocześnie ryzyko, że wydźwięk konferencji po czerwcowym posiedzeniu będzie bardziej jastrzębi od naszych oczekiwań (m.in. w odpowiedzi na lepsze od oczekiwań majowe dane z amerykańskiego rynku pracy) i jednocześnie zasygnalizuje możliwość dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Materializacja takiego scenariusza alternatywnego będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku dalszej aprecjacji dolara względem euro. Dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu rentowności amerykańskich obligacji i umocnienia kursu dolara w krótkim okresie będzie oczekiwany przez nas znaczący wzrost podaży obligacji przez rząd USA. Emisja długu zostanie zrealizowana w celu odbudowania bufora płynnościowego, który został wyczerpany w ciągu ostatnich tygodni na rzeczfinansowania bieżących wydatków publicznych w warunkach przedłużających się negocjacji dotyczących podniesienia limitu zadłużenia. Podsumowując, podtrzymujemy naszą prognozę kursu EURUSD na koniec czerwca równą 1,07 (z lekkim ryzykiem w dół), która kształtuje się blisko jego obecnych poziomów.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!