Podsumowanie wydarzeń

JAK DOSTOSOWAĆ KIERUNKI STUDIÓW DO POTRZEB PRACODAWCÓW?

>

W dniu 29. maja 2014 r. we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP), odbyło się spotkanie przedstawicieli sfery biznesu z Władzami Wyższej Szkoły Ekologii i  Zarz?dzania w Warszawie oraz przedstawicielami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie dyskusji zastanawiano się przede wszystkim nad dostosowaniem programów kształcenia na uczelniach do bezpośrednich potrzeb pracodawców. Wszystko po  to, aby podejmowane przez nie działania lepiej przygotowywały absolwentów do przyszłej pracy zawodowej.

Spotkanie było także okazj?, aby Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce pan dr inż. Sébastien Reymond przedstawił doświadczenia francuskie w  zakresie prowadzenia kształcenia na poziomie wyższym we współpracy z biznesem oraz zaprezentował możliwości współpracy uczelni polskich i francuskich poprzez realizację wspólnych programów studiów.

Uczestnicz?cy w spotkaniu reprezentanci firm: Auchan Polska, Ogrody Ulrichów Sp. z o.o., Decoroom, Lafarge, PIASECKA&ŻYLEWICZ, EDU & MORE Sp. z o.o., Procontent Communication, Sanofi Aventis Sp. z o.o., Centrum Języka Francuskiego VOILA, EKONAPĘDY, SOROBAN, SOLBET (reprezentuj?cy Stowarzyszenie Producentów Betonów) oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, zwrócili uwagę na  potrzebę rozwijania u studentów między innymi umiejętności pracy w zespole, zarz?dzania czasem oraz posługiwania się technikami prezentacyjnymi. Dyskutowano także nad  możliwościami pełniejszego wł?czenia pracodawców w proces kształcenia oraz  elastyczności? ofert edukacyjnych szkół wyższych.

Jako przykłady współdziałania wymieniano między innymi:

  • konsultowanie, rozwój i ocenę przygotowanych przez Uczelnie programów kształcenia,
  • projektowanie programów studiów podyplomowych - „studia szyte na miarę”,
  • umożliwienie realizacji zajęć pogl?dowych, praktyk, staży, warsztatów na terenie siedziby Pracodawców,
  • realizację prac dyplomowych w oparciu o rzeczywiste problemy współpracuj?cych Pracodawców,
  • prowadzenie przez Pracodawców zajęć dydaktycznych,
  • udział Pracodawców w egzaminach dyplomowych.

Podkreślono także nieodzowność współpracy sfery biznesu z uczelniami, jako szansę na sprostanie potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Władze WSEiZ reprezentowali: Prezydent Uczelni - prof. dr hab. inż. Jan Misiak, Prorektor - dr Justyna Kłys, Dziekan Wydziału Zarz?dzania - prof. WSEiZ dr inż. Jan Cetner, Dziekan Wydziału Ekologii - doc. dr Piotr Tomaszewski oraz Prodziekan Wydziału Architektury – dr inż. Bogdan Gorczyca.

Ze strony UMCSu obecne były Magdalena Radzka i Anna Grzegorczyk.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!