Aktualności firm stowarzyszonych

Jacek Łabanowski partnerem w Crido Taxand odpowiedzialnym za współpracę z instytucjami finansowymi

<p style="text-align: justify;">Szanowni Państwo,<br /> <br />Pragniemy poinformować, że do Zespołu Doradztwa Podatkowego Crido Taxand dołączył, jako partner, Jacek Łabanowski, który będzie odpowiadał za współpracę z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i innymi podmiotami z sektora finansowego.</p>

>

Bazuj?c na swoim kilkunastoletnim doświadczeniu we współpracy z instytucjami finansowymi, Jacek Łabanowski będzie prowadził projekty w obszarze:

  • strukturyzowania podatkowego produktów i usług finansowych (w tym bancassurance) oraz budowania wewnętrznych procesów i procedur podatkowych,
  • identyfikacji i ograniczania ryzyk podatkowych,
  • opracowywania bezpiecznych struktur inwestycyjnych dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów prowadz?cych działalność w obszarze usług finansowych.

Jego zespół będzie też oferował bież?ce wsparcie i pomoc w zakresie analizy aktualnych zagadnień podatkowych.

Jacek posiada bogate doświadczenie w zakresie opodatkowania instytucji finansowych, w szczególności banków i zakładów ubezpieczeń. Tworzył wewnętrzne procesy i procedury umożliwiaj?ce zarz?dzanie obszarem podatków zgodnie z wymogami regulacyjnymi dla instytucji finansowych. Bezpośrednio przed doł?czeniem do Crido Taxand pełnił funkcję tax managera w Kredyt Banku SA, a następnie w BZ WBK SA. Odpowiadał m.in. za konstruowanie optymalnych podatkowo rozwi?zań w zakresie niedostatecznej kapitalizacji, struktur inwestycyjnych z udziałem zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz procesy restrukturyzacji wierzytelności nieregularnych.

W razie jakichkolwiek pytań dotycz?cych współpracy w tym zakresie prosimy o kontakt z partnerami Crido Taxand.
  
  
Z poważaniem,
  
Zespół Crido Taxand
  
Crido Taxand
ul. Grzybowska 5A
Tel. +48 22 324 59 00
Fax +48 22 324 59 01
www.taxand.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!