Zobacz także

IV Nabór do programu Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2025-2029

Szanowni Państwo,


Zarząd Karkonoskiej Izby Gospodarczej zaprasza firmy, zarejestrowane na terenie Polski, do złożenia wniosku o przystąpienie do IV naboru programu "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2025-2029".


Jako jednostka samorządu gospodarczego, po wielu rozmowach z Przedsiębiorcami, dotyczącymi dynamiczniej sytuacji na rynku energii oraz przeprowadzonych konsultacjach z podmiotami obrotu energią, wdrożyliśmy program wsparcia w ww zakresie. Mając na względzie, iż znaczną część Przedsiębiorców MŚP do 30.06.2024., obejmuje zamrożona cena energii (693,00netto/1MWh), natomiast po tym terminie obowiązywać będą zaktualizowane stawki rynkowe, które już dzisiaj nierzadko przekraczają (2.100,00 netto/1MWh), objęcie programem wsparcia przedsiębiorców w zakresie energii elektrycznej pozwoli Przedsiębiorcom otrzymać zamrożoną cenę do końca 2029r., lub  możliwość zakupu energii w cenach hurtowych z niższą opłatą za bilansowanie.          

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletnego wniosku o przystąpienie do programu "Obniżone ceny energii dla sektora MŚP oraz Dużego Przedsiębiorcy na lata 2025-2029" w siedzibie izby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro(@)kig.net.pl do 23.04.2024r. Istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, jeśli nie zostanie wyczerpana pula środków w programie.  Udział w programie jest nieodpłatny.      

Szczegółowe informacje dotyczące programu zostaną przekazane drogą elektroniczną zainteresowanym podmiotom. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro(@)kig.net.pl wraz z nazwą firmy oraz informacją o siedzibie firmy zainteresowanej programem wsparcia.     

Karkonoska Izba Gospodarcza od 1991r. wspiera Przedsiebiorców Dolnego Śląska i nie tylko w rozwoju ich firm. Zachęcamy do zapoznania sie z Naszymi działaniami: https://kig.net.pl/wsparcie-dla-firm                                                  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!