Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

IPO Watch: Duży spadek aktywności na europejskim rynku IPO. Początek 2022 roku bez debiutu na rynku głównym GPW

Warszawa, 28 kwietnia – Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 2,7 mld euro – to spadek aż o 88 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (23,1 mld euro). Rosyjska inwazja na Ukrainę, rosnąca inflacja oraz wysokie ceny surowców przyczyniły się do znacznego spadku aktywności IPO na europejskim rynku ofert publicznych. W minionym kwartale, wartość żadnego z IPO w Europie nie przekroczyła bariery 1 mld euro. W Warszawie było zaledwie 5 IPO, wszystkie na alternatywnym rynku NewConnect, ich łączna wartość wyniosła 3,5 mln euro  – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Podsumowanie I kwartału 2022 r. na GPW w Warszawie

W pierwszym kwartale 2022 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 5 IPO, wobec 8 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystkie z nich miały miejsce na NewConnect, a łączna wartość przeprowadzonych ofert wyniosła jedynie 16 mln zł (3,5 mln euro), co oznacza spadek o 99,1% w porównaniu do 2021 r., kiedy to odnotowano 8 IPO o łącznej wartości 1,8 mld zł (394,6 mln euro). Warto zaznaczyć, że zeszłoroczne statystyki zdominowało IPO Huuuge, INC. o wartości 1,7 mld zł.

Największym debiutem na warszawskim parkiecie (na NewConnect) w pierwszym kwartale 2022 roku była oferta spółki z branży medycznej SDS Optic o wartości 11 mln zł (2,4 mln euro). Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio producentowi gier komputerowych Road Studio (oferta o wartości 2 mln zł) oraz Eco5Tech – spółce z sektora property technology (oferta o wartości 1,9 mln PLN).  

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w I kwartale 2022 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w pierwszym kwartale 2022 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła zaledwie 2,7 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 88%. Odnotowano jedynie 28 debiutów (wobec 89 w I kwartale 2021 r.). Największym rynkiem pod względem wartości IPO w pierwszym kwartale 2022 r. okazała się giełda w Norwegii - Oslo Børs z łączną wartością przeprowadzonych ofert na poziomie 886 mln euro. Zaraz za nią za uplasowała się Borsa Italiana (769 mln euro), a na miejscu kolejnym London Stock Exchange (459 mln euro).

Największym IPO w Europie była oferta spółki Var Energi ASA (776 mln euro) na norweskiej Oslo Børs. Na pozostałych miejscach uplasowały się Technoprobe SpA (oferta o wartości 713 mln euro, przeprowadzona na giełdzie w Włoszech) oraz 468 SPAC II SE (debiut na Deutsche Börse z ofertą o wartości 210 mln euro).

Spadek aktywności w zakresie IPO w 2022 roku, w skali Europy ale również globalnie, był przewidywany i spodziewany już w ostatnich miesiącach poprzedniego, rekordowego, roku. Pogarszające się uwarunkowania ekonomiczne i perspektywy gospodarcze pogłębił dodatkowo wybuch wojny w Ukrainie.

“W związku z tym nie należy spodziewać się dużych transakcji, w szczególności w Polsce i krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wcześniej niż w drugiej połowie 2022 r., a być może dopiero w przyszłym roku. Jednocześnie wielu emitentów traktuje obecne zawirowania jako okres przejściowy i coraz częściej planuje debiut giełdowy z horyzontem 2-4.letnim. W skali globalnej spadek aktywności w zakresie IPO był również bardzo widoczny, ale dzięki relatywnie wysokiej aktywności w regionie Azji i Pacyfiku, w pierwszym kwartale 2022 r. na wszystkich światowych rynkach łącznie odnotowano nieco mniejsze załamanie aktywności niż w Europie (72% spadek wartości oraz 61% spadek łącznej liczby IPO w ujęciu globalnym). Warto zauważyć że w dalszym ciągu liczba i wartość debiutów w pierwszym kwartale była większa niż w analogicznych okresach w latach 2019 i 2020” – mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Aktywność na europejskim rynku IPO w I kw. od 2018* r.

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD - więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.    

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2017*

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD - więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie. 

O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2021.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. 

Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 156 krajach. Zatrudniamy ponad 295 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6500 osób, w tym niemal 1500 w zespołach technologicznych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!