Podsumowanie wydarzeń

Inwestycje zagraniczne w Wielkopolsce - podsumowanie debaty z udzialem samorządowców i firmy Safege

<p style="text-align: justify;">1 czerwca, w Poznaniu, odbyła się kolejna debata na temat wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój polskiej gospodarki organizowana przez izby: francuską, skandynawską, holenderską, belgijską i brytyjską. W debacie na temat możliwości inwestycyjnych w regionie, z udziałem przedstawicieli samorządu, uczestniczyli również przedstawiciele firm. Inwestorów francuskich reprezentowała Pani Monika Tałałaj z firmy Safege.</p>

>

SAFEGE Oddział w Polsce to oddział francuskiej firmy założony w Polsce ponad 25 lat temu. Aktualnie firma posiada 20 biur w całej Polsce i zatrudnia ponad 350 osób. Wiod?cy zakres usług to nadzór nad inwestycjami. Firma zajmuje się również projektowaniem, a portfel klientów dzieli się na klientów publicznych – np. GDDKiA, PKP PLK czy PWiKi - oraz klientów prywatnych, głównie z sektorów: przemysł, handel, spedycja, logistyka czy budynki mieszkalne, jak również banki.

Pani Monika Tałałaj podkreśliła w debacie, że firma aktywnie uczestniczy w rozwoju województwa poprzez realizację wielu projektów infrastrukturalnych na rzecz m.in. Wielkopolskiego Zarz?du Dróg Wojewódzkich, Miasta Poznania, czy Poznańskich inwestycji Miejskich. Firma intensywnie współpracuje również z sektorem prywatnym, firmami francuskimi jak Leroy Merlin czy Wyborowa Pernaud Ricard, ale również niemieckimi - jak Volkswagen czy BLUM. Ponadto Safege realizował projekty również dla szwajcarskiej firmy ABB, słowackiej firmy UMS (producent elektroniki Sharp), czy holenderskiego Rabena.

Główne bariery, jakie napotyka firma na polskim rynku s? dwie.

W przypadku zamówień publicznych s? to aspekty prawne, m.in. restrykcyjne wymagania w stosunku do wykonawcy referencji podpisanych przez Klienta dotycz?cych projektów ukończonych w ostatnich 3 latach. Warto zauważyć, że we Francji wystarczy jedynie oświadczenie wykonawcy, że posiada w portfolio dany kontrakt. Pomimo posiadania przez firmę  Safege szerokiej gamy różnych kontraktów na całym świecie, firma nie może z nich w pełni korzystać.

Jeśli chodzi o sektor prywatny, największym wyzwaniem jest pozyskać klienta. Tutaj nie ogłasza się przetargów na oficjalnych stronach, dlatego bardzo ważne s? relacje i aktywne zdobywanie kontaktów. Sami klienci najczęściej zgłaszaj? problemy natury administracyjnej np. cofnięcie pozwolenia na budowę, które skutkuje wydłużeniem całego procesu.

____________________________________________

Dziękujemy wszystkim Partnerom i Sponsorom wydarzenia: SAFEGE oraz firmie VELUX, Urzędowi Marszałkowskiemu za gościnę i przedstawienie możliwości inwestycyjnych w regionie.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!