Analizy i badania

Inwestycja w różnorodność

<p style="text-align: justify;">Nowoczesne przedsiębiorstwa stawiają na różnorodność oferowanych pracownikom świadczeń. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez niezależny Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services w 2013 r.</p>

>

Badania pokazuj?, że ilość świadczeń oferowanych w firmach z roku na rok rośnie. 74%, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż w roku ubiegłym, przedsiębiorstw zatrudniaj?cych powyżej 250 pracowników, gwarantuje im przynajmniej 6 różnych świadczeń pozapłacowych. Z kolei pośród firm, które zatrudniaj? od 50 do 249 pracowników minimum 6 świadczeń oferuje zatrudnionym, aż 55% z nich (o 2 punkty procentowe więcej niż w roku ubiegłym).

Pracodawcy najczęściej proponuj? dofinansowanie wypoczynku, służbowy telefon czy samochód, zapomogi oraz paczki świ?teczne. Jednak prawie na równi popularne s? pożyczki na preferencyjnych warunkach, dodatkowe szkolenia i kursy językowe, dofinansowanie na rzecz dzieci (nauka, wakacje), jak również dofinansowanie rozwi?zań zwiazanych z kultur? czy sportem. Oferta świadczeń pozapłacowych w firmach staje się coraz bardziej różnorodna. Wynika to z faktu, że nie istnieje jeden idealny pakiet świadczeń, który odpowiadałby wszystkim pracownikom organizacji.

Rosn?ca ilość świadczeń z pewności? cieszy pracowników. Pytanie jednak czy wszystkich? Sytuacja, gdy każdy z zatrudnionych ma równy dostęp do całej kafeterii oferowanych przez firmę rozwi?zań jest nadal rzadkości?. Często z racji mniej lub bardziej ograniczonych budżetów działa zasada: kto pierwszy ten lepszy! Czyli kto pierwszy zgłosi się do działu HR czy Kadr po bilety do teatru, idzie na przedstawienie. Także stawiaj?c na rozwi?zania sportowe pracodawca zaspokaja potrzeby tylko pewnej grupy pracowników, tej która każde popołudnie lubi spędzać na siłowni. Co jednak z tymi, dla których wysiłek fizyczny jest form? bardziej kary niż nagrody? Czy jest dla nich w firmie alternatywa? Niestety, ze względu na ograniczenia budżetowe, rzadko kiedy ta część pracowników może znaleźć coś dla siebie w ofercie pracodawcy. Sytuację tę w łatwy sposób można zmienić, nie zwiększaj?c przy tym budżetu na świadczenia. Z odpowiedzi? przychodz? inteligentne platformy do zarz?dzania świadczeniami pozapłacowymi.

Zakupy z wirtualnym koszykiem

Platforma do zarz?dzania świadczeniami pozapłacowymi to nic innego, jak sklep internetowy, w ramach którego pracownicy wybieraj? takie świadczenia, które faktycznie odpowiadaj? ich potrzebom, aktualnej sytuacji życiowej czy zainteresowaniom. Katalogi świadczeń s? na tyle elastyczne, że mog? się w nich znaleźć zarówno aktualnie funkcjonuj?ce w firmie rozwi?zania, jak i usługi komplementarne: karty kulturalno-sportowe np. Flexi Pass Sodexo, nowoczesne karty przedpłacone, którymi zapłacimy za posiłki takie jak Lunch Pass, czy wreszcie produkty własne firmy oferowane pracownikom w bardziej atrakcyjnych cenach.

Inwestuj rozs?dnie – optymalizuj budżet

Optymalizacja budżetu polega na tym, że firma porusza się dokładnie w takich samych ramach finansowych jak dotychczas, tylko decyzję o wyborze świadczeń pozostawia po stronie osoby, która najlepiej dopasuje je do swoich oczekiwań, czyli samemu pracownikowi. Często okazuje się, że zatrudniony po raz pierwszy widzi jakie naprawdę jak duże pieni?dze co miesi?c czy kwartał (częstotliwość wyboru świadczeń przez pracownika ustala firma), inwestuje w niego pracodawca!

Sodexo Select – różni pracownicy, rożne potrzeby

Jednym z najnowszych, a jednocześnie najbardziej kompleksowych tego typu rozwi?zań na rynku jest Sodexo Select. Platforma oferuje ograniczony wył?cznie wyobraźni? HR-owca katalog świadczeń, w tym między innymi internetowe kody zakupowe do empik.com, smyk.com, Superkoszyk.pl, Fabrykaform.pl, Answear.com czy Tagomago.pl. Daje też możliowść wyboru kart upominkowych do perfumerii sieci Douglas, czy elektronicznych kuponów lub kodów SMS do zrealizowania w sieci kin Cinema City lub Multikino/Silver Screen w całej Polsce. W ramach Sodexo Select dostępny jest także cały szereg rozwi?zań wspieraj?cych codzienn? pracę działu HR. Na co dzień do jego dyspozycji pozostaje dedykowany Program Manager oraz moduł raportowy, który pozwala analizować wybory pracownikówz uwzględnieniem ich płci, stanowiska czy lokalizacji geograficznej. Anonimowe ankiety umożliwiaj? natomiast badanie zarówno dopasowania oferty świadczeń do oczekiwań pracowników, a co za tym idzie ich większej satysfakcji, jak i opinii o samym pracodawcy.

Zastosowanie w firmie platformy do zarz?dzania świadczeniami pozapłacowymi to wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracowników, a jednocześnie nowatorska droga do zapewnienia pracodawcy pozytywnych notowań. Jednocześnie to rozwi?zanie optymalne finansowo, ponieważ odbywa się w ramach identycznego jak dotychczas stosowany w firmie budżetu na świadczenia pozapłacowe. Badania Top Employers w Europie (topemployers.eu) pokazuj? wyraźnie, że firmy, które wdrożyły kafeteryjny system wyboru świadczeń, mog? się pochwalić niższ? (nawet o parę procent) rotacj? pracowników, a jednocześnie zatrudnione u nich osoby wykazuj? się zdecydowanie wyższym zaangażowaniem. Widać wyraźnie, że wolność wyboru w zakresie świadczeń pozapłacowych przekłada się na wieksz? efektywnośc pracy i przywi?zanie do pracodawcy.

Kontakt:

Marta Rakoczy

Tel. +48 605 073 929

Fax: +22 402 48 68

E-mail : m.rakoczy@contrust.pl

O Sodexo

Grupa Sodexo, światowy lider w zakresie usług poprawiaj?cych Jakość Życia, od chwili założenia firmy przez Pierre’a Bellona w 1966 roku, jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kład? nacisk na efektywność, lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych. Z wielk? pasj? 420 000 pracowników Sodexo w 80 krajach, projektuje, zarz?dza i dostarcza kompleksowe usługi w zakresie obsługi nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz w zakresie motywacji (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługuj?c każdego dnia 75 milionów konsumentów na całym świecie.

Sodexo Benefits and Rewards Services

Sodexo Benefits and Rewards Services jest liderem polskiego rynku świadczeń pozapłacowych, na którym działa już od 15 lat, a także ekspertem w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych. Doradza w obszarze tworzenia trwałych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w zakresie budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Wieloletnie doświadczenie firmy pokazuje, iż kompleksowe usługi motywacyjne pozytywnie wpływaj? na wydajność organizacji. Z oferty Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce skorzystało już 43 tysi?ce klientów i ponad 3,5 miliona użytkowników. Na polskim rynku firma Sodexo otrzymała m.in. tytuł Business Superbrands oraz nagrodę Złota Jakość Roku.

Sodexo w liczbach

(dane z 31 sierpnia 2012 roku)

Grupa Sodexo na świecie

18,2 miliarda euro skonsolidowanego dochodu

420 000 pracowników

20. pozycja na liście największych pracodawców na świecie

80 krajów

34 300 placówek

75 milionów konsumentów dziennie

Sodexo On-site Services w Polsce

5 800 000 m2 obsługiwanej powierzchni

2 600 obsługiwanych mniejszych jednostek

2 000 zatrudnionych pracowników

420 Klientów

400 obsługiwanych nieruchomości

70 restauracji

Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce

43 000 Klientów

3 500 000 użytkowników naszych rozwi?zań

50 000 współpracuj?cych punktów usługowo-handlowych

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!