Aktualności firm stowarzyszonych

Interim manager – szanse i zagrożenia dla spółki

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Menedżer tymczasowy (interim manager, IM) to najczęściej osoba o bardzo wysokich kwalifikacjach, pełniąca rolę zewnętrznego eksperta do zadań specjalnych, który przychodzi do firmy w ściśle określonym celu. Celem takim może być np. postawienie firmy na nogi w sytuacji, w której problemy przerastają jej management. Interim manager to osoba tymczasowo zarządzająca przedsiębiorstwem, częścią przedsiębiorstwa lub danym projektem. Interim manager może, ale nie musi pełnić równocześnie funkcje członka zarządu/pełnomocnika/prokurenta.</span></p>

>

 

zapraszaj? do udziału w warsztatach outsourcingowych
Czwartek, 25 września 2014 r., godz. 10:00 – 13:30
Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa
(wejście od ul. Matejki 4)

 

Korzystanie z usług interim managera może wymagać rozstrzygnięcia kilku zagadnień prawnych, takich jak:

  • charakter i cechy stosunku prawnego ł?cz?cego interim managera ze spółk? – zatrudnienie pracownicze czy raczej cywilnoprawne
  • uprawnienia decyzyjne interim managera – aspekty korporacyjne, regulacyjne, szczególne regulacje dotycz?ce spółek publicznych i instytucji finansowych
  • odpowiedzialność interim managera, skutki działania interim managera dla spółki –   odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna.

Przedstawiciele HAYS Poland podziel? się praktycznymi informacjami z rynku pracy dotycz?cymi popularności „interim managementu” wśród potencjalnych klientów – firm, które mog? być zainteresowane skorzystaniem z usług „menedżera na projekt”, jak również kandydatów – osób, które świadomie wybieraj? pracę projektow? nad stałym zatrudnieniem.

W trakcie warsztatów osoby pełni?ce funkcje interim managerów przedstawi? kazusy, z którymi zetknęły się w swojej praktyce.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli podmiotów korzystaj?cych z usług firm outsourcingowych, menedżerów, dyrektorów HR w szczególności osoby zarz?dzaj?ce firmami oraz prawników przedsiębiorstw.

Patronat:

  WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zaproszenie skierowane jest do wybranego grona osób. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

RSVP do dnia 22 września 2014 r.

Karolina Mitka, e-mail: karolina.mitka@wardynski.com.pl, tel.: 22 437 82 00

O KANCELARII

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedn? z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Biura kancelarii znajduj? się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie oraz Brukseli.
Specjalizujemy się m.in. w następuj?cych dziedzinach: arbitraż, bankowość i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, nieruchomości, obsługa korporacyjna firm, podatki i  spory podatkowe, prawo konkurencji, prawo Unii Europejskiej, prawo farmaceutyczne, prawo morskie, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, projekty infrastrukturalne oraz PPP, rozwi?zywanie sporów, doradztwo dla sektora energetycznego, rynki kapitałowe, technologie, media i telekomunikacja, ubezpieczenia, upadłości i postępowania naprawcze, własność intelektualna i zamówienia publiczne.
Kancelaria jest właścicielem portalu Co do zasady przeznaczonego dla przedsiębiorców i prawników. Piszemy prosto o skomplikowanych zagadnieniach prawnych mog?cych mieć przełożenie na działalność gospodarcz?. Portal Co do zasady powstał z poł?czenia Portalu Procesowego i Portalu Transakcyjnego.
Publikacje autorstwa prawników kancelarii s? też prezentowane w aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na iPada i Androida. Aplikację można pobrać nieodpłatnie
w App Store i Google Play.

www.wardynski.com.pl
www.codozasady.pl
Wardyński+

O HAYS POLAND

Hays Poland jest firm? doradztwa personalnego należ?c? do międzynarodowej grupy Hays plc, która jest największ? na świecie firm? zajmuj?c? się rekrutacj? specjalistyczn?. Działaj?c na rynku rekrutacyjnym od ponad 40 lat, Hays posiada 237 biur w 32 krajach. Ł?cznie pracuje w nich blisko 7800 ekspertów w 20 specjalizacjach.
W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy nasz? pozycję na polskim rynku, staj?c się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest ponad 190 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu oraz Szczecinie.
Świadczymy dopasowane do wymagań klienta usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej pozyskuj?c najlepszych kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. Portfolio naszych usług obejmuje ponadto Executive Search, Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing rekrutacyjny.
Z pasj? wspieramy rozwój zawodowy profesjonalistów działaj?cych w różnych obszarach rynku, kieruj?c się naszym motto „powering the world of work”.

www.hays.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!