Aktualności firm stowarzyszonych

Infosys wspiera cyfrową transformację GEFCO

Warszawa – 3 lutego 2020: Infosys (NYSE: INFY), globalny lider usług cyfrowych i konsultingowych nowej generacji, nawiązał współpracę z GEFCO, światowym liderem rozwiązań multimodalnych dla łańcucha dostaw i europejskim liderem logistyki dla branży motoryzacyjnej, w ramach której przez najbliższe pięć lat będzie wspierać cyfrową transformację Grupy GEFCO.

Infosys jako główny partner biznesowy i technologiczny GEFCO, pomoże przekształcić usługi zarządzania aplikacjami biznesowymi nowej generacji. Opierając się na tych usługach, Infosys wykorzysta również własny pakiet Live Enterprise Suite jako wsparcie w procesie transformacji GEFCO w pełni cyfrową organizację. Dzięki nowym funkcjom łańcucha dostaw możliwe będzie pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym oraz generowanie celowych wniosków przy bardzo niskim opóźnieniu. To wszystko pomoże GEFCO reagować inteligentnie i skutecznie w całym łańcuchu wartości. Celem końcowym jest wsparcie GEFCO w tworzeniu nowych i trwałych źródeł przewagi konkurencyjnej oraz ciągłe podnoszenie wartości dla klientów.

 „Wyrażamy nasze zadowolenie z rozpoczęcia procesu cyfrowej transformacji przy wsparciu Infosys. Cyfrowe innowacje w łańcuchu dostaw są kluczowe, a nasze nowe partnerstwo pomoże wzmocnić kompetencje GEFCO i przyniesie wartość dla naszych klientów” – powiedział Jean-Luc Galzi, CIO, GEFCO.

„Bardzo cenimy sobie zaufanie i zaangażowanie GEFCO we współpracę z Infosys w zakresie cyfrowej transformacji. Mamy wspólną wizję tzw. „sztuki możliwości” i chcemy wykorzystać nasze rozwiązanie Live Enterprise do skalowania nowych progów wydajności i wzmocnienia wiodącej pozycji GEFCO na rynku” – powiedział Karmesh Vaswani, EVP, Global Head for Retail CPG & Logistics, Infosys.

***

O GRUPIE GEFCO

GEFCO jest światowym liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań dla łańcucha dostaw i europejskim liderem logistyki dla branży motoryzacyjnej. W oparciu o 70-letnie doświadczenie oraz zespół 15 000 pracowników, GEFCO projektuje inteligentne i elastyczne rozwiązania łańcucha dostaw w różnych sektorach przemysłu. Grupa działa w 47 krajach, a dzięki silnej sieci partnerów o zasięgu globalnym obsługuje 300 lokalizacji na całym świecie. W 2018 roku przychody Grupy GEFCO wyniosły 4,6 mld euro.. www.gefco.net 

O Infosys Ltd.

Infosys to światowy lider w dziedzinie usług cyfrowych i konsultingu nowej generacji. Umożliwiamy klientom z 46 krajów przeprowadzenie transformacji cyfrowej. Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu w zarządzaniu systemami i działaniami globalnych przedsiębiorstw, ekspercko przeprowadzamy naszych klientów przez cyfrową zmianę. Dokonujemy tego oferując przedsiębiorstwu rdzeń oparty na sztucznej inteligencji, który pomaga w ustalaniu priorytetów zmiany. Wspieramy również firmy dzięki cyfrowemu skalowaniu agile w celu osiągnięcia niespotykanego poziomu wydajności pracy i zadowolenia klientów. Nasz program nieustannego uczenia się napędza ciągłe doskonalenie poprzez budowanie i transferowanie umiejętności cyfrowych, wiedzy specjalistycznej oraz pomysłów z naszego ekosystemu innowacji.

Odwiedź http://www.infosys.com, aby dowiedzieć się w jaki sposób Infosys (NYSE: INFY) może pomóc Twojej firmie.

Infosys - oświadczenie Safe Harbor

Niektóre stwierdzenia zawarte w niniejszym komunikacie prasowym dotyczące naszych perspektyw wzrostu odnoszą się do przyszłości i naszych przyszłych oczekiwań biznesowych, które mają kwalifikować się do zasady „bezpiecznej przystani” zgodnie z ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku, które wiążą się z szeregiem ryzyk i niepewności mogących spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych zawartych w wypowiedziach prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują między innymi ryzyko i niepewność dotyczące wahań zysków, wahań kursów walutowych, naszej zdolności do zarządzania wzrostem, wysokiej konkurencji w sektorze usług IT, w tym czynników, które mogą wpłynąć na naszą przewagę kosztową, wzrostu płac w Indiach, naszej zdolności do przyciągania i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanych specjalistów, koncentracji klientów, ograniczeń imigracyjnych, koncentracji sektora przemysłu, naszej zdolności do zarządzania operacjami międzynarodowymi, zmniejszonego popytu na technologię w naszych kluczowych obszarach, zakłóceń w sieciach telekomunikacyjnych lub awarii systemu, naruszeń prywatności danych lub incydentów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym, naszej zdolności do pomyślnego zakończenia i integracji potencjalnych przejęć, odpowiedzialności za szkody w naszych umowach serwisowych, sukcesów firm, w których Infosys dokonał inwestycji strategicznych, wycofania lub wygaśnięcia rządowych zachęt podatkowych, niestabilności politycznej i konfliktów regionalnych, ograniczeń prawnych w zakresie pozyskiwania kapitału lub nabywania firm poza Indiami oraz nieuprawnionego korzystania z naszej własności intelektualnej i ogólnych warunków ekonomicznych mających wpływ na naszą branżę. Dodatkowe ryzyka, które mogą wpłynąć na nasze przyszłe wyniki operacyjne, zostały dokładniej opisane w dokumentach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych, w tym w naszym rocznym raporcie na formularzu 20-F za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 r. Dokumenty te są dostępne na stronie www.sec.gov. Infosys może od czasu do czasu wydawać dodatkowe pisemne i ustne oświadczenia dotyczące przyszłości, w tym oświadczenia zawarte w dokumentach spółki w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz w naszych raportach dla akcjonariuszy. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości, które mogą być składane od czasu do czasu przez firmę lub w jej imieniu, chyba że jest to wymagane przez prawo.

KONKTAKT DLA MEDIÓW

Infosys

Dena Tahmasebi

Tel: +44 (0) 207 516 2748

Dena.tahmasebi(@)infosys.com

MICHAŁ PEŁCZYŃSKI

Weber Shandwick

tel.: +48 691 745 292

michal.pelczynski(@)webershandwick.pl

ALEKSANDRA MAJCHRZAK

Weber Shandwick

tel.: +48 691 745 293

aleksandra.majchrzak(@)webershandwick.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!