COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Informacje nt. drugiej fali pandemii w USA istotne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4578 (umocnienie złotego o 0,2%). W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN charakteryzował się niską zmiennością i oscylował wokół poziomu 4,45. Tym samym kurs złotego był stabilny mimo obserwowanego w ubiegłym tygodniu wyraźnego spadku awersji do ryzyka wspieranego przez publikacje dobrych danych ze światowej gospodarki (USA, Chiny). Bez istotnego znaczenia dla kursu złotego były również dane z krajowej gospodarki (indeks PMI dla przetwórstwa oraz wstępna inflacja).

Ze stabilizacją mieliśmy do czynienia również w przypadku kursu EURUSD. Choć w czwartek doszło do lekkiego umocnienia dolara względem euro, to było ono przejściowe. Jednocześnie zgodna z oczekiwaniami decyzja niemieckiego parlamentu o poparciu prowadzonego przez EBC programu skupu aktywów była neutralna dla rynku. Niskiej zmienności sprzyjała również nieobecność amerykańskich inwestorów w piątek ze względu na Dzień Niepodległości w USA.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. drugiej fali zachorowań i nowych ognisk w USA. Warto odnotować, że nadal nie było wyraźnej reakcji rynków finansowych na silny wzrost zakażeń w USA, co wskazuje w naszej ocenie na wysokie prawdopodobieństwo korekty i osłabienia dolara względem euro (por. MAKROmapa z 29.06.2020). Uważamy, że zaplanowana na ten tydzień publikacja indeksu ISM poza przetwórstwem w USA będzie neutralna dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!