Analizy i badania

Inflacja wraca na stare śmieci

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI nie zmieniła się w sierpniu w porównaniu z lipcem i wyniosła 1,1%, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy (1,2%) i zgodne z konsensusem rynkowym.</p>

>

Według naszych szacunków zmianie nie uległa również inflacja bazowa po wył?czeniu cen żywności i nośników energii (1,4%). Tempo wzrostu cen żywności również utrzymało się na poziomie odnotowanym w lipcu (2,5% r/r), a dynamika cen paliw obniżyła się nieznacznie (z -2,7% r/r do -3,1%).

Stabilizacja inflacji na poziomie 1,1% oznacza normalizację tendencji inflacyjnych po silnym wstrz?sie cenowym odnotowanym w lipcu (roczna inflacja wzrosła wówczas z 0,2% do 1,1%), który był efektem wzrostu opłat za wywóz śmieci (zgodnie z informacj? GUS ceny wywozu nieczystości w sierpniu utrzymały się na poziomie notowanym w lipcu) i przyjęcia przez GUS innej metodyki notowania cen ziemniaków (por MAKROpuls z 14.08.2013 r.). Oczekujemy, że do końca br. inflacja wzrośnie do 1,4%, do czego przyczyni? się głównie efekty niskiej ubiegłorocznej bazy dla cen paliw.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!