Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Inflacja w trendzie spadkowym

Dzisiaj poznaliśmy również wstępne dane dotyczące inflacji w maju. Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja CPI w Polsce zmniejszyła się w maju do 13,0% r/r wobec 14,7% w kwietniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (13,2%) i powyżej naszej prognozy (12,7%). GUS opublikował częściowe dane nt. struktury inflacji. Do jej spadku przyczyniły się jej wszystkie główne składowe „żywność i napoje bezalkoholowe”, „nośniki energii”, „paliwa” oraz inflacja bazowa. Na szczególną uwagę zasługuje silny spadek inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami obniżyła się w maju do 11,4% r/r wobec 12,2% w kwietniu, wskazując na stopniowe zmniejszanie się presji inflacyjnej. Dzisiejsze dane stanowią lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą inflacja obniży się w całym 2023 r. do 11,8% wobec 14,3% w 2022 r.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!