Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

inflacja w strefie euro zmniejszyła się w lutym do 8,5% r/r wobec 8,6% w styczniu

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem inflacja w strefie euro zmniejszyła się w lutym do 8,5% r/r wobec 8,6% w styczniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (8,2%). Obniżenie inflacji wynikało przede wszystkim z niższej dynamiki cen w kategorii „nośniki energii”. Jednocześnie inflacja bazowa zwiększyła się w lutym do 5,6% r/r wobec 5,3% w styczniu, co wskazuje na utrzymującą się silną presję inflacyjną w strefie euro. Niemniej dane nie zmieniają naszej oceny, zgodnie z którą inflacja w strefie euro osiągnęła już swoje maksimum (por. MAKROmapa z 02.01.2023). Perspektywa inflacji utrzymującej się przez dłuższy czas na podwyższonym poziomie stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym EBC będzie w kolejnych miesiącach kontynuował cykl podwyżek stóp procentowych. Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe jeszcze o 50pb w marcu i maju oraz o 25pb w czerwcu. Wówczas główna stopa procentowa osiągnie docelowy poziom 4,25%, a stopa depozytowa 3,75%.

 

PEŁEN RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!