Analizy i badania

Inflacja w strefie euro obniżyła się...

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Inflacja w strefie euro obniżyła się do 0,5% r/r marcu wobec 0,7% w lutym, kształtując się tym samym na najniższym poziomie od listopada 2009 r</strong>. <br /></span></p>

>

W kierunku jej spadku oddziaływały przede wszystkim niższe ceny żywności oraz obniżenie dynamiki inflacji bazowej. Naszym zdaniem większość ze wspomnianych wyżej czynników miało jednak charakter przejściowy, wynikaj?cy z efektów kalendarzowych (późniejsza w stosunku do ub. r. data Świ?t Wielkanocnych) oraz korzystnych warunków meteorologicznych. Dlatego też oczekujemy niewielkiego wzrostu inflacji w najbliższych miesi?cach, co może powstrzymywać EBC przed dalszym łagodzeniem polityki monetarnej.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!