Analizy i badania

Inflacja w strefie euro i w Polsce pozytywna dla polskiego długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,807 (spadek o 3pb), obligacji 5-letnich nie zmieniły się w stosunku do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 2,41, a obligacji 10-letnich obniżyły się do poziomu 2,853 (spadek o 6pb).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku mieliśmy do czynienia z łagodnym spadkiem rentowności polskich obligacji w ślad za rynkami bazowymi widocznym szczególnie na środkowym odcinku krzywej. W czwartek w kierunku wzrostu cen polskich obligacji oddziaływały dodatkowo udane aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 5- letnich terminach zapadalności za ł?cznie 7,2 mld zł przy popycie równym 15,2 mld zł. W pi?tek ceny polskich obligacji spadały w reakcji na jastrzębi? wypowiedź szefowej FED J. Yellen, zgodnie z któr? w jej ocenie FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej jeszcze w tym roku. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? pi?tkowe dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Będ? one w naszej ocenie oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji.

W przeciwnym kierunku mog? oddziaływać odczyt indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa oraz wstępne dane nt. inflacji w strefie euro i w Polsce. Pozostałe odczyty (amerykańskie indeksy Conference Board oraz ISM w przetwórstwie) będ? w naszej ocenie neutralne dla polskiego rynku długu.   

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!