Analizy i badania

Inflacja w Polsce i strefie euro w centrum uwagi rynków

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,9125 (spadek o 3pb), 5-letnie do 2,425 (spadek o 11pb), a 10-letnie do poziomu 2,925 (spadek o 14pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień stawki IRS w Polsce utrzymywały się w trendzie spadkowym. Taka tendencja była wynikow? oddziaływania dwóch czynników. Z jednej strony w kierunku wzrostu stawek IRS oddziaływała  podwyższona awersja do ryzyka (patrz powyżej), która znalazła odzwierciedlenie w zwiększeniu spreadu pomiędzy polskimi i niemieckimi obligacjami. Z drugiej strony negatywny wpływ na stawki IRS miał wzrost cen długu na rynku niemieckim, który można wi?zać ze wzrostem ryzyka politycznego we Włoszech. W czwartek Ministerstwo Finansów sprzedało na aukcji obligacje o 2-, 5-, 6- i 10-letnich terminach zapadalności o ł?cznej wartości 3,0 mld zł przy popycie równym 5,23 mld zł. Aukcja nie miała istotnego wpływu na stawki IRS.

W tym tygodniu w kierunku zwiększenia spreadu pomiędzy polskimi i niemieckim rentownościami oraz wzrostu stawek IRS będzie oddziaływał wzrost ryzyka politycznego we Włoszech (patrz powyżej). Kluczowe dla stawek IRS będ? również krajowe publikacje o PMI i inflacji krajowej. Materializacja naszych prognoz będzie oddziaływała w kierunku spadku stawek IRS. W przeciwnym kierunku będzie oddziaływała natomiast publikacja wstępnej inflacji w strefie euro. Uważamy, że dane z USA i Chin oraz publikacja struktury polskiego PKB w I kw. będ? miały ograniczony wpływ na stawki IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!