Analizy i badania

Inflacja szoruje po dnie

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI w listopadzie nie zmieniła się w porównaniu z październikiem i wyniosła -0,6% r/r, co było poniżej naszej prognozy (-0,4% r/r) zgodnej z konsensusem rynkowym.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu inflacji w listopadzie był efekt niskiej ubiegłorocznej bazy w kategorii "ł?czność”, zwi?zanej z promocjami na rynku telefonii komórkowej (spadek cen w tej kategorii wyniósł wówczas 4,9% m/m). W konsekwencji, dynamika cen w kategorii "ł?czność” zwiększyła się w listopadzie br. do 3,0% r/r z 0,4% r/r w październiku, co spowodowało wzrost inflacji bazowej z wył?czeniem cen żywności i energii, która według naszych szacunków zwiększyła się w listopadzie br. do 0,4% r/r wobec 0,2% r/r w październiku. W przeciwnym kierunku oddziaływał efekt wysokiej bazy sprzed roku w kategorii zdrowie (wzrost cen artykułów farmaceutycznych o 2,0% m/m w listopadzie ub. r.), który obniżył wskaźnik inflacji CPI o 0,07 pp.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!