Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w lutym do 18,4% r/r wobec 16,6% w styczniu (rewizja w dół z 17,2%), kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (18,7%) i naszej prognozy (18,8%).

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływały wyższe dynamiki cen w kategoriach „żywność i napoje bezalkoholowe”, „paliwa” oraz „nośniki energii”, co w znacznym stopniu wynikało z efektów niskiej bazy związanych z wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej. Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zwiększyła się w lutym do 12,0% r/r wobec 11,7% w styczniu. Dane o inflacji bazowej wskazują w naszej ocenie na utrzymującą się szeroką presję inflacyjną w polskiej gospodarce. GUS opublikował również zrewidowane wagi w koszyku konsumenckim, będące odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2022 r. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost udziału wydatków na kategorie szczególnie silnie dotknięte wzrostem cen, m.in. „żywność i napoje bezalkoholowe”, „użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii” oraz „transport”. Dane wskazują, że z uwagi na podstawowy charakter tych dóbr gospodarstwa domowe starały utrzymywać ich konsumpcję na niezmienionym poziomie, co odbywało się kosztem wydatków na inne kategorie, m.in. „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „odzież i obuwie”, czy też „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (por. MAKROpuls z 15.03.2023). Podtrzymujemy naszą ocenę, że w lutym inflacja osiągnęła swoje maksimum lokalne. Zgodnie z naszym zrewidowanymscenariuszem (patrz niżej) prognozujemy, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie się stopniowo obniżać i osiągnie poziom 7,0% w grudniu br.

>> Tygodnik ekonomiczny <<

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!