Analizy i badania

Inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w lutym do -0,8% r/r wobec -0,9% w styczniu

<p style="text-align: justify;">W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała wyższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe”. Inflacja bazowa w lutym nie zmieniła się w stosunku do stycznia i wyniosła -0,1%, co jest jej najniższym poziomem od 10 lat. </p>

>

GUS opublikował również zrewidowane wagi koszyka inflacji CPI, będ?ce odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2015 r. W nowej strukturze wag w koszyku inflacyjnym na uwagę zasługuje spadek udziału żywności i napojów bezalkoholowych. Popyt na żywność (dobra podstawowe) charakteryzuje się nisk? elastyczności? cenow?, co przy średniorocznym spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych w ub. r. sprzyjało zmniejszeniu udziału tej kategorii w koszyku inflacyjnym. Ze zwiększeniem wagi mieliśmy natomiast do czynienia m.in. w kategorii "rekreacja i kultura”, a więc w przypadku dóbr charakteryzuj?cych się relatywnie wysok? elastyczności? cenow? popytu. Zwiększenie wagi tej kategorii sygnalizuje, że kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy w ub. r. oddziaływała w kierunku zwiększonego spożycia dóbr luksusowych (por. MAKROpuls z 15.03.2016). W efekcie, styczniowe tempo wzrostu cen zostało zrewidowane z m.in. -0,7% r/r do -0,9%. Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do października br. a w IV kw. inflacja wzrośnie do 0,3% r/r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!