Analizy i badania

Inflacja CPI w Polsce wzrosła w maju do -0,9% r/r wobec -1,1% w kwietniu

<p style="text-align: justify;">Do zwiększenia wskaźnika przyczynił się wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych, będący skutkiem oddziaływania efektu niskiej bazy sprzed roku (efekt dobrych ubiegłorocznych zbiorów oraz spadku eksportu żywności do Rosji i na Ukrainę). Zmniejszenie skali deflacji wynikało również ze spowolnienia spadku cen paliw (por. MAKROpuls z 15.06.2015).</p>

>

Inflacja bazowa z wył?czeniem cen żywności i energii nie zmieniła się w stosunku do kwietnia i wyniosła 0,4% r/r. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach br., w kierunku wzrostu inflacji oddziaływać będzie wyższa dynamika cen żywności oraz cen paliw. Tym samym, prognozujemy, że roczne tempo wzrostu cen zwiększy się do 0,3% r/r w IV kw. 2015 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!