Analizy i badania

Inflacja CPI w Polsce wzrosła w czerwcu do 0,3% r/r wobec 0,2% w maju

<p style="text-align: justify;">Do jej wzrostu w największym stopniu przyczyniło się wprowadzenie nowych ofert przez operatorów sieci komórkowych, co spowodowało silne zwiększenie dynamiki cen w kategorii "łączność” (por. MAKROpuls z 15.07.2014). W konsekwencji inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła do 1,0% r/r z 0,8% w maju.</p>

>

W kierunku zmniejszenia rocznego wskaźnika inflacji oddziaływał natomiast spadek dynamiki cen paliw, a także dalszy spadek dynamiki cen żywności. Podtrzymujemy ocenę, że oczekiwana deflacja w miesi?cach letnich w poł?czeniu z wyhamowaniem wzrostu gospodarczego w II kw. skłoni? Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych o 25 pb. we wrześniu br.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!