Analizy i badania

Inflacja CPI w Polsce wyniosła -1,3% r/r w styczniu wobec -1,0% w grudniu ub. r.

<p style="text-align: justify;">W kierunku zmniejszenia rocznego wskaźnika inflacji w styczniu w porównaniu z grudniem oddziaływało pogłębienie spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz przyspieszenie spadku cen paliw.</p>

>

Z kolei w kierunku zwiększenia inflacji oddziaływał wzrost inflacji bazowej z wył?czeniem cen żywności i nośników energii (por. MAKROpuls z 13.02.2015). Dane o styczniowej inflacji stanowi? wsparcie dla naszych oczekiwao, zgodnie z którymi w najbliższych kwartałach inflacja utrzyma się na poziomie znacz?co niższym od przewidywanego w listopadowej projekcji inflacji NBP, co naszym zdaniem skłoni RPP do jednorazowego obniżenia stóp procentowych o 50 pb na marcowym posiedzeniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!