Analizy i badania

Inflacja CPI w Polsce spadła w maju do 0,2% r/r wobec 0,3% w kwietniu

W kierunku jej obniżenia oddziaływało dalsze zmniejszenie dynamiki cen żywności oraz spadek inflacji bazowej (por. MAKROpuls z 13.06.2014). Według naszych szacunków inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się do 0,7% r/r z 0,8% w kwietniu. Majowy, niższy od oczekiwań odczyt inflacji stanowi zatem silne wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą Rada Polityki Pieniężnej dokona obniżki stóp procentowych o 25 pb. we wrześniu br.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!